Join the ΕΜΠire
join the empire
Join the ΕΜΠire!
Κάνε κλικ στην εικόνα για Οδηγίες Εγγραφής.

Νομοθεσία για τα ΑΕΙ

Ανακοινώσεις και συζητήσεις για τους τελειόφοιτους που ψάχνουν κατευθύνσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές.
Forum Rules
Σας υπενθυμίζουμε να μην δημοσιεύετε μηνύματα σε greeklish ή συνεχή ΚΕΦΑΛΑΙΑ! Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται.

Re: Νομοθεσία για τα ΑΕΙ

PostAuthor: civilaras » Fri Jan 23, 2015 1:41 am

Ν 3374/2005
Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 1
Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

1. Το διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά στο πλαίσιο της αποστολής τους.
2. Η αξιολόγηση συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, και στην κριτική ανάλυση και διαπίστωση τυχόν υφιστάμενων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή τους, όπως περιγράφονται ειδικότερα στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και την Πολιτεία τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του έργου που επιτελούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αποστολής τους να παρέχουν ανώτατη παιδεία υψηλού ποιοτικού επιπέδου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του επιτελούμενου έργου δημοσιοποιούνται με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή διαφάνεια του εθνικού συστήματος ανώτατης παιδείας.
3. Σε αξιολόγηση υπόκεινται οι ακαδημαϊκές μονάδες (Σχολές ή Τμήματα), από τις οποίες αποτελούνται τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και διαμέσου αυτών κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης συνολικά. Η αξιολόγηση είναι δυνατόν επίσης να έχει ως αυτοτελές αντικείμενο τα προγράμματα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών ή και τις λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται από τις επί μέρους ακαδημαϊκές μονάδες ή τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης συνολικά στο πλαίσιο της αποστολής τους. Η αξιολόγηση κάθε ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης γίνεται με βάση την αξιολόγηση των επί μέρους ακαδημαϊκών μονάδων, από τις οποίες αποτελείται, και την αξιολόγηση της λειτουργίας του ιδρύματος συνολικά.
4. Οι διαδικασίες αξιολόγησης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού δεν μπορούν να υποκατασταθούν από άλλες μορφές διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας που δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του.

Άρθρο 2
Διαδικασία και όργανα της αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε δύο στάδια: Το πρώτο στάδιο αφορά στην αξιολόγηση του επιτελούμενου έργου από τις ίδιες τις ακαδημαϊκές μονάδες των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης σε σχέση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή τους (εσωτερική αξιολόγηση). Ύστερα από την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου ακολουθεί σε δεύτερο στάδιο η αξιολόγηση του επιτελούμενου έργου από επιτροπή που αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, η οποία λαμβάνει υπόψη και τα αποτελέσματα της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας (εξωτερική αξιολόγηση).
2. Η διαδικασία της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούμενης αξιολόγησης. Κατά την επανάληψη της διαδικασίας αξιολόγησης εξετάζεται και η υλοποίηση των πορισμάτων της προηγούμενης αξιολόγησης, ιδίως των προτάσεων, υποδείξεων και συστάσεων της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης. Ειδικότερα, εξετάζεται κατά πόσον αντιμετωπίστηκαν οι αδυναμίες και αποκλίσεις που επισημάνθηκαν κατά την προηγούμενη αξιολόγηση και η πορεία εφαρμογής των μέτρων που λήφθηκαν για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
3. Στην αξιολόγηση των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης συμμετέχουν οι φοιτητές ή σπουδαστές σύμφωνα με τις διαδικασίες και τον τρόπο που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
4. Τις διαδικασίες αξιολόγησης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης συντονίζει και υποστηρίζει σε εθνικό επίπεδο η ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.), η οποία συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10.

Άρθρο 3
Κριτήρια και δείκτες της αξιολόγησης

1. Για την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, τη διαπίστωση τυχόν αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή τους και τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σε σχέση με τους στόχους του εθνικού συστήματος ανώτατης παιδείας και τις διεθνείς προδιαγραφές, εμπειρίες και πρακτικές χρησιμοποιούνται γενικώς αναγνωρισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία εκφράζονται με αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης είναι ιδίως:
α) Ως προς την ποιότητα του διδακτικού έργου: η αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού, η ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας, η οργάνωση και η εφαρμογή του διδακτικού έργου, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα μέσα και οι υποδομές, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η αναλογία και η συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, το επίπεδο και η επικαιρότητα των παρεχόμενων γνώσεων, η σύνδεση της έρευνας με τη διδασκαλία, η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών ή σπουδαστών.
β) Ως προς την ποιότητα του ερευνητικού έργου: η προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής μονάδας, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, οι ερευνητικές υποδομές, τα ερευνητικά προγράμματα, η αποτελεσματικότητα του ερευνητικού έργου, η πρωτοτυπία της έρευνας, η αναγνωρισιμότητα της έρευνας από τρίτους, οι ερευνητικές συνεργασίες, οι διακρίσεις και η επιβράβευση της έρευνας, η συμμετοχή των φοιτητών ή σπουδαστών στην έρευνα.
γ) Ως προς την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών: ο βαθμός ανταπόκρισης του προγράμματος σπουδών στους στόχους της ακαδημαϊκής μονάδας και στις απαιτήσεις της κοινωνίας, η συνεκτικότητα και η λειτουργικότητα του προγράμματος σπουδών, ο συντονισμός της ύλης των μαθημάτων, η ορθολογική οργάνωση των εκπαιδευτικών θεσμών, το εξεταστικό σύστημα, η υποστήριξη από διαθέσιμες εκπαιδευτικές υποδομές.
δ) Ως προς την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών: η αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, οι πάσης φύσεως υποδομές, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των οικονομικών πόρων και στη χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού, οι συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και με το κοινωνικό σύνολο.
2. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η συμπληρωματική λειτουργία και οι διακριτές φυσιογνωμίες, ρόλοι, σκοπός και αποστολή των δύο παράλληλων τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον πανεπιστημιακό τομέα και για τον τεχνολογικό τομέα.
3. Τα κριτήρια και οι δείκτες της αξιολόγησης τυποποιούνται, συμπληρώνονται και εξειδικεύονται περαιτέρω με βάση τις κατευθύνσεις και τα πρότυπα που εκδίδει η Α.ΔΙ.Π., το αργότερο μέσα σε ένα έτος από τη συγκρότησή της, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο κάθε ακαδημαϊκής μονάδας. Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης αναθεωρούνται κάθε φορά με την ίδια διαδικασία, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 4
Εσωτερική αξιολόγηση

1. Η εσωτερική αξιολόγηση αποτελεί το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης και συνίσταται στη συστηματική αποτίμηση και καταγραφή του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου από τις ίδιες τις ακαδημαϊκές μονάδες των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης σε σχέση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή τους.
2. Η εσωτερική αξιολόγηση είναι μια περιοδικά επαναλαμβανόμενη διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του διδακτικού-ερευνητικού ή εκπαιδευτικού και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και οι φοιτητές ή σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκής μονάδας με απαντήσεις ερωτηματολογίων, συνεντεύξεις, ομαδικές συζητήσεις και κάθε άλλη πρόσφορη πηγή πληροφόρησης, η οποία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας.
3. Η εσωτερική αξιολόγηση στηρίζεται στην ανάλυση των συγκεντρωτικών στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνονται στην τελευταία ετήσια εσωτερική έκθεση κάθε ακαδημαϊκής μονάδας που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 και στα αποτελέσματα των διαδικασιών της προηγούμενης παραγράφου. Η εσωτερική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη για την εξωτερική αξιολόγηση του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου της ακαδημαϊκής μονάδας από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Άρθρο 7
Εξωτερική αξιολόγηση

1. Η εξωτερική αξιολόγηση αποτελεί το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης και συνίσταται στην κριτική αναλυτική εξέταση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης).
2. Η εξωτερική αξιολόγηση είναι μια περιοδικά επαναλαμβανόμενη διαδικασία, κατά την οποία τα στοιχεία της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης μελετώνται σε βάθος από επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ύστερα από επιτόπια επίσκεψη στην υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα και συζητήσεις και επαφές με μέλη του διδακτικού ερευνητικού, εκπαιδευτικού και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού και τους φοιτητές ή σπουδαστές.
3. Η εξωτερική αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη την ανάλυση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην τελευταία έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης κάθε ακαδημαϊκής μονάδας και τα συμπληρωματικά στοιχεία που προέκυψαν από τις συζητήσεις και επαφές με τα μέλη της οικείας μονάδας. Η εξωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας, η οποία περιλαμβάνει αναλύσεις, διαπιστώσεις, συστάσεις και υποδείξεις των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η ποιότητα του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου ή να αντιμετωπιστούν τυχόν αδυναμίες και αποκλίσεις που εντοπίστηκαν σε σχέση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή κάθε ακαδημαϊκής μονάδας.

Άρθρο 8
Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης

1. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) συγκροτείται μετά από την υποβολή της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας και ενημερώνεται για το περιεχόμενό της το αργότερο μέσα σε ένα μήνα ύστερα από τη συγκρότησή της. Η Ε.Ε.Α. λαμβάνει υπόψη την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης και επισκέπτεται επιτοπίως την υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα, η οποία οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο της Επιτροπής για συμπληρωματική ενημέρωση, συζήτηση και επαφή με τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας.
2. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία προέρχονται από το μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που συντάσσει και τηρεί η Α.ΔΙ.Π. Σε περίπτωση κωλύματος κάποιου μέλους, η αξιολόγηση μπορεί κατά την κρίση της Ολομέλειας της Α.ΔΙ.Π. να πραγματοποιείται και από λιγότερα μέλη, αλλά όχι λιγότερα από τρία. Το μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων συντάσσεται από την Α.ΔΙ.Π., λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, μελών της Α.ΔΙ.Π. και άλλων σχετικών με το αντικείμενο της αρχής φορέων, και ανανεώνεται συνεχώς. Η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων ορίζεται με απόφαση της Α.ΔΙ.Π. Θεωρείται απαραίτητη η ένταξη στο μητρώο αλλοδαπών ή ελλήνων εμπειρογνωμόνων ή ειδικών που διδάσκουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή διακεκριμένων ερευνητών σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, κατά προτίμηση με πείρα σε θέματα αξιολόγησης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
3. Ένα από τα μέλη της Ε.Ε.Α. μπορεί να υποδεικνύεται από την υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα μεταξύ των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που περιλαμβάνονται στο μητρώο που τηρεί η Α.ΔΙ.Π.. Ο ορισμός των μελών γίνεται με απόφαση της Ολομέλειας της Α.ΔΙ.Π..
Μέλη της Α.ΔΙ.Π., καθώς επίσης και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, που απασχολείται σε αυτή με οποιαδήποτε σχέση, δεν μπορεί να περιλαμβάνονται στο μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και να συμμετέχουν ως εξωτερικοί αξιολογητές σε οποιασδήποτε μορφής διαδικασία αξιολόγησης.
4. Τα μέλη της Ε.Ε.Α. δεν πρέπει να ανήκουν ή να έχουν οποιαδήποτε εκπαιδευτική, ερευνητική ή υπηρεσιακή σχέση με το ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, στο οποίο ανήκει η ακαδημαϊκή μονάδα που αξιολογείται, ή να είχαν κατά την τελευταία πενταετία μια τέτοια σχέση.
5. Τα μέλη της Ε.Ε.Α.:
α) Πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(i) η ειδίκευση των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων να είναι συγγενής με το γνωστικό αντικείμενο της υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκής μονάδας,
(ii) να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους κατά προτίμηση με εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και να συγκεντρώνουν τα εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης.
β) Η συμμετοχή αλλοδαπών ή ελλήνων εμπειρογνωμόνων ή ειδικών που διδάσκουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή διακεκριμένων ερευνητών σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, κατά προτίμηση με πείρα σε θέματα αξιολόγησης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη. Επίσης, είναι επιθυμητή:
(i) η διοικητική εμπειρία των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σε ακαδημαϊκές μονάδες ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και
(ii) η συμμετοχή ενός εκπροσώπου επαγγελματικής ή άλλης επιστημονικής οργάνωσης, αντίστοιχης με το γνωστικό αντικείμενο της υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκής μονάδας, ο οποίος να είναι σε θέση να εκτιμήσει τη συμβολή των σπουδών στην άσκηση του επαγγέλματος.
6. Αν συμμετέχει αλλοδαπός εμπειρογνώμονας ή ειδικός, η αξιολόγηση μπορεί να γίνεται και στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.
7. Στα μέλη των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) καταβάλλεται αμοιβή για το έργο της αξιολόγησης. Το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η αμοιβή των μελών των Ε.Ε.Α. και, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, το ποσό των δαπανών μετακίνησης και η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια.»
Οι δαπάνες μετακίνησης για την εκτέλεση των καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) (αντίτιμο εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου, έξοδα διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση για το έργο της αξιολόγησης) καλύπτονται από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, το ποσό των δαπανών αυτών, η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια

Άρθρο 9
Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης

1. Τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης συνοψίζονται στην έκθεση αξιολόγησης των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης), η οποία περιλαμβάνει κυρίως τις αναλύσεις, διαπιστώσεις, συστάσεις και υποδείξεις τους και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η ποιότητα του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου ή να αντιμετωπιστούν τυχόν αδυναμίες και αποκλίσεις που εντοπίστηκαν σε σχέση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή κάθε ακαδημαϊκής μονάδας.
2. Το σχέδιο της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης συντάσσεται από την Ε.Ε.Α. με τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Α.ΔΙ.Π. και κοινοποιείται στην υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα, η οποία υποβάλλει τις παρατηρήσεις της μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση του σχεδίου σε αυτήν. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις εντός της ανωτέρω προθεσμίας, το σχέδιο της έκθεσης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από την ακαδημαϊκή μονάδα. Η Α.ΔΙ.Π. διαβιβάζει την τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύματος και μεριμνά και για τη δημοσιοποίησή της.
3. Η εξωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται μέσα σε δώδεκα μήνες από την υποβολή της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης. Εντός της προθεσμίας αυτής πρέπει να έχει συνταχθεί η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης.

Άρθρο 10
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.) και έδρα την Αθήνα. Η Α.ΔΙ.Π. έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της.
Τα μέλη της Α.ΔΙ.Π. είναι ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Α.ΔΙ.Π. εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τον προϋπολογισμό εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ο Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π., ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών της.
2. Η Α.ΔΙ.Π. εγγυάται τη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης και έχει ως αποστολή την υποστήριξη των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, την ενημέρωση της Πολιτείας και των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στα συναφή ζητήματα και την προαγωγή της έρευνας στον τομέα αυτόν. Ειδικότερα η Α.ΔΙ.Π. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Προγραμματίζει, συντονίζει και υποστηρίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
β) Τυποποιεί, εξειδικεύει και αναθεωρεί με κατευθύνσεις και πρότυπα τη μορφή των εκθέσεων αξιολόγησης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και τα κριτήρια και τους δείκτες αξιολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3, για το υποκείμενο σε αξιολόγηση έργο των ακαδημαϊκών μονάδων, των προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
γ) Συντάσσει, τηρεί και ανανεώνει το μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και ειδικών στον τομέα της διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στο οποίο έχουν δυνατότητα πρόσβασης όλα τα ελληνικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
δ) Συγκεντρώνει πληροφορίες και τηρεί βάση δεδομένων με τα στοιχεία των εκθέσεων αξιολόγησης όλων των ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
ε) Ενημερώνει τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και τα ελληνικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σχετικά με τα υφιστάμενα δεδομένα στην Ελλάδα και τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
στ) Διατηρεί αμφίδρομη συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού.
ζ) Αναλύει τα δεδομένα που προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης των ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, επισημαίνει καλές πρακτικές και ενδεχόμενες αδυναμίες, διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης, εκπονεί μελέτες και, τέλος, διεξάγει έρευνες με στόχο την ανάπτυξη της μεθοδολογίας, των τεχνικών και των εφαρμογών διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
η) Δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
θ) Εκπροσωπεί τη χώρα στα θεσμικά όργανα και οργανισμούς που αποτελούνται από αντίστοιχους εθνικούς φορείς των κρατών μελών της Ε.Ε. ή και τρίτων χωρών.
ι) Διατυπώνει προτάσεις για τη λήψη μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας σε σχέση με τους στόχους του εθνικού συστήματος ανώτατης παιδείας και τις διεθνείς προδιαγραφές, εμπειρίες και πρακτικές.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, κυρώνεται ο εσωτερικός κανονισμός της Α.ΔΙ.Π., ο οποίος καταρτίζεται από την ίδια μέσα σε έξι μήνες από τη συγκρότησή της και ρυθμίζει τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας της αρχής.
4. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο των διαδικασιών αξιολόγησης, εφόσον αφορούν σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την επίτευξη του σκοπού της αξιολόγησης, τηρουμένων των απαιτήσεων της αρχής της αναλογικότητας και των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς.
5. Η Α.ΔΙ.Π. μπορεί να αξιολογεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού, τη λειτουργία και το έργο της, αναθέτοντας την ευθύνη εξωτερικής αξιολόγησης σε έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισμένους αξιολογητές ή οργανισμούς ή λοιπούς φορείς που αναπτύσσουν συναφή δραστηριότητα διεθνώς.
6. Οι αποφάσεις της Α.ΔΙ.Π. κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έως τα τέλη Μαΐου κάθε έτους συντάσσεται για το προηγούμενο έτος από την Α.ΔΙ.Π. έκθεση ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης εφαρμόζονται με τη σύνταξη των πρώτων εσωτερικών εκθέσεων κάθε ακαδημαϊκής μονάδας που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2.
2. Οι διαδικασίες αξιολόγησης νεοϊδρυθεισών ακαδημαϊκών μονάδων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης εφαρμόζονται μετά παρέλευση έξι ετών από την έναρξη λειτουργίας τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος ή και να συντομευθεί ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση του οικείου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης προς την Α.ΔΙ.Π..
3. Για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2013, η Α.ΔΙ.Π. δύναται να προσλαμβάνει, κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας της, διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση έργου, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3374/2005, το οποίο αποχωρεί μετά τη λήξη των συμβάσεων. Οι εν λόγω συμβάσεις εξαιρούνται της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν, οι δε όροι και διαδικασία ανάθεσης τους καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Α.ΔΙ.Π.. Η σχετική χρηματοδότηση βαρύνει το εκάστοτε ισχύον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Άρθρο 14
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων

1. Τα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης οργανώνονται με βάση το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.
2. Το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων είναι ένα σύστημα περιγραφής των προγραμμάτων σπουδών των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης με την απόδοση πιστωτικών μονάδων στα στοιχεία που τα συνθέτουν. Οι πιστωτικές μονάδες εκφράζουν το φόρτο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδημαϊκού προγράμματος από κάθε φοιτητή ή σπουδαστή.
3. Ο φόρτος εργασίας περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μάθησης, στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, σεμιναρίων, η ανεξάρτητη μελέτη, η προετοιμασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συμμετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
4. Ο φόρτος εργασίας για κάθε φοιτητή ή σπουδαστή πλήρους φοίτησης κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους αποτιμάται σε εξήντα πιστωτικές μονάδες. Ο φόρτος εργασίας αποτιμάται ανά εξάμηνο σε τριάντα πιστωτικές μονάδες και ανά τρίμηνο σε είκοσι πιστωτικές μονάδες. Αρμόδια για την αντιστοίχιση του φόρτου εργασίας ανά μάθημα είναι τα συλλογικά όργανα διοίκησης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις ισχύουσες διατάξεις για τις διδακτικές μονάδες των μαθημάτων και τον ελάχιστο αριθμό διδακτικών μονάδων που απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη του πτυχίου.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

Άρθρο 15
Παράρτημα διπλώματος

1. Το παράρτημα διπλώματος είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
Το παράρτημα επισυνάπτεται στους τίτλους σπουδών που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται το παράρτημα.
Στο παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό.
2. Το παράρτημα διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Το πρωτότυπο του παραρτήματος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας που απαιτούνται για το χορηγούμενο τίτλο σπουδών.
Η ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή.
3. Το βασικό περιεχόμενο του παραρτήματος διπλώματος είναι ενιαίο για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και τυπώνεται σε ειδικό ομοιόμορφο χαρτί (μεμβράνη) σύμφωνα με το υπόδειγμα, τον τύπο και τις διαστάσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι τομείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα και οι πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτούς.

Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του και πάντως από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Ακροτελεύτια διάταξη

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
User avatar
civilaras
member
member
 
Posts: 55
Joined: Sat Mar 09, 2013 8:03 am
Σχολή: Μεταπτυχιακός
Gender: Male

Re: Νομοθεσία για τα ΑΕΙ

PostAuthor: civilaras » Fri Jan 23, 2015 1:43 am

Ν 3404/2005
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΠΟΥΔΕΣ–ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ–ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Ι.)

Άρθρο 4
Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας

1. Η αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται στο εδάφιο ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2916/2001 και τροποποιήθηκε με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 19 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων στις πράξεις διορισμού, εξέλιξης και μονιμοποίησης των μελών Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ορίζεται, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, σε τέσσερις μήνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Άρθρο 6
Σύσταση νέων θέσεων Ε.Π., Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.),
Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.)

1. Συνιστώνται νέες θέσεις προσωπικού Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ως εξής:
α) Ε.Π.
Καθηγητών 100
Αναπληρωτών Καθηγητών 100
Επίκουρων Καθηγητών 150
Καθηγητών Εφαρμογών 250
β) ΕΡ.ΔΙ.Π.
Α΄ βαθμίδας 5
B΄ βαθμίδας 10
Γ΄ βαθμίδας 15
γ) Ε.Τ.Π. 200
δ) Δ.Π.
Κατηγορίας ΠΕ 50
Κατηγορίας ΤΕ 50
Κατηγορίας ΔΕ 60
Κατηγορίας ΥΕ 40
2. Οι συνιστώμενες θέσεις κατανέμονται στα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τη δυναμικότητα και τις πραγματικές ανάγκες κάθε ιδρύματος. Με όμοια απόφαση κατανέμονται ανά ειδικότητα οι συνιστώμενες θέσεις Διοικητικού Προσωπικού.

Άρθρο 7
Θέματα Ε.Τ.Π.

7. Δεν επιτρέπεται η μετάταξη μελών Ε.Τ.Π. σε θέση διοικητικών υπαλλήλων και αντιστρόφως.

Άρθρο 11
Ειδικά θέματα

1. Όπου στις μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 6 του ν. 2916/2001 αναφέρεται ως καταληκτικός χρόνος το έτος 2008 ορίζεται το έτος 2014.
9. Οι πειθαρχικές διατάξεις των άρθρων 46 έως και 53 του «Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου» (ΥΑ 23267/Ε5/ΦΕΚ 316 Β΄/10.3.2005) εφαρμόζονται και για τα πειθαρχικά ζητήματα του προσωπικού άλλων Τ.Ε.Ι. μέχρι την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας καθενός από αυτά.

Άρθρο 12
Εφαρμοστέες διατάξεις στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου που ρυθμίζουν θέματα Ε.Π. και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. εφαρμόζονται αναλόγως και για το Ε.Π. και Ε.Τ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 15
Κατατάξεις πτυχιούχων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2005−2006 το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής, ανεξάρτητα από το ποσοστό των μετεγγραφών.
2. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.. Πέραν του ανωτέρω ποσοστού, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.
3. Αν ο αριθμός που προκύπτει έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλες κατηγορίες μετεγγραφών ή κατατάξεων δεν επιτρέπεται.
4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα, της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει, δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Τμήματος με συναφή μαθήματα με το Τμήμα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Αν και ο αριθμός των συναφών μαθημάτων είναι ίδιος μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για τη συμμετοχή των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων στη διαδικασία επιλογής με εξετάσεις.
5. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται από τα αρμόδια όργανα της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 16
Κεντρικές Βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

1. β) Όλες οι αναφορές που γίνονται στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 7 του ν. 1268/1982, όπως η πρώτη από τις παραγράφους αυτές έχει τροποποιηθεί με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν. 1404/1983 και όπως η δεύτερη έχει προστεθεί με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν. 1404/1983, σε Βιβλιοθήκες Τμημάτων και Διοικητικά Συμβούλια Τμημάτων διαγράφονται.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.).
3. Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κάθε Ιδρύματος επιλέγεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου ή τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι.. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την επιλογή στη θέση του Προϊσταμένου, καθώς και οι αρμοδιότητές του.

Άρθρο 17
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1. Επιτρέπεται η σύσταση Συνδέσμου, με τίτλο «Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.)», με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου τους. Ειδικότερα, μεταξύ των στόχων του Σ.Ε.Α.Β. περιλαμβάνονται η συντονισμένη ανάπτυξη των συλλογών των επί μέρους Κεντρικών Βιβλιοθηκών, η δημιουργία συστήματος διαδανεισμού σε εθνικό πλαίσιο, η χάραξη κοινής στρατηγικής στον τομέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την αποτελεσματικότερη για τη χώρα διαχείριση των πηγών πληροφόρησης και η υιοθέτηση κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών τους. Ο Σύνδεσμος αποτελείται από τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. της χώρας.
2. Η σύσταση και η λειτουργία του Σ.Ε.Α.Β. γίνεται με τη σύνταξη και υπογραφή από τα Ιδρύματα προγραμματικής συμφωνίας, στην οποία προβλέπονται οι στόχοι και οι όροι συνεργασίας. Εάν δεν επέλθει, με ενιαία προγραμματική συμφωνία, η ταυτόχρονη συνεργασία όλων των Ιδρυμάτων, τα εφεξής ενδιαφερόμενα Ιδρύματα θα μπορούν με ιδιαίτερη συμφωνία να προσχωρούν στην αρχική προγραμματική συμφωνία σύστασης του Σ.Ε.Α.Β..
3. Συνεργαζόμενα μέλη του Συνδέσμου μπορεί να είναι και Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και άλλοι κρατικοί οργανισμοί.

Άρθρο 18
Θέματα Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Ακαδημίας Αθηνών

3. Στο προσωπικό του Αιγινητείου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που απασχολείται αποκλειστικά στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και στη Μονάδα Ψυχιατρικής Αποκατάστασης (Κέντρο Επαγγελματικής Προεργασίας) του Νοσοκομείου και ανήκει στους κλάδους ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Γεωπονίας, ΠΕ Κοινωνικός, ΠΕ Εκπαιδευτών Δακτυλογράφων, ΠΕ Φυσικής Αγωγής, ΠΕ Εργοθεραπείας, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Ψυχοπαιδαγωγικής, ΤΕ Εργοθεραπείας, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Εκπαιδευτών Εργαστηρίων, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΔΕ Εκπαιδευτών Δερματοτεχνίας, ΔΕ Εκπαιδευτών Κοπτικής − Ραπτικής, ΔΕ Εκπαιδευτών Ξυλογλυπτικής, ΔΕ Εκπαιδευτών Ανθοκομικής−Κηπουρικής, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων, ΔΕ πρακτικών Νοσοκόμων, ΔΕ Εκπαιδευτών Διακοσμητικών Κατασκευών, ΔΕ Εκπαιδευτών Βιβλιοδεσίας, ΥΕ Εκπαιδευτών Κοπτικής − Ραπτικής παρέχοντας υπηρεσίες που συντελούν στην προεπαγγελματική και επαγγελματική εκπαίδευση για την επανένταξη των ασθενών στην κοινωνία, καταβάλλεται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού κατά μήνα και για όλο το έτος το επίδομα που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 12β του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄).
5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 προστίθεται ο κλάδος ΠΕ 32 Θεατρικών Σπουδών.
6. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄) έχει εφαρμογή και για το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Άρθρο 20
Οικονομική ενίσχυση σχολικών φορέων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

1. Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄), καθώς και οι λογαριασμοί επιδοτήσεων που είχαν συσταθεί με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή της, τυχόν δε ταμειακά υπόλοιπά τους μεταφέρονται στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, Νο 200 «Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων − Πληρωμών».
2. Οι επιδοτήσεις των γερμανικών αρχών, που προορίζονται για την καταβολή της μισθοδοσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ενταγμένα και ημιενταγμένα σχολεία, καθώς και για την αντιμετώπιση λειτουργικών εξόδων των σχολείων Βαυαρίας και των Τμημάτων Μητρικής Γλώσσας των κρατιδίων Βάδης−Βυρτεμβέργης, Αμβούργου και Βερολίνου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό που συνιστάται και λειτουργεί στην οικεία Ελληνική Διπλωματική ή Προξενική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α΄). Ο καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης των ανωτέρω εκπαιδευτικών διέπεται από τις διατάξεις της γερμανικής νομοθεσίας.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα όργανα διαχείρισης του ανωτέρω λογαριασμού, τα τηρούμενα βιβλία, οι δραστηριότητες και οι εργασίες των οποίων οι δαπάνες μπορούν να καλύπτονται από το λογαριασμό αυτόν και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 2771/1999.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα όργανα διαχείρισης του ανωτέρω λογαριασμού, τα τηρούμενα βιβλία, οι δραστηριότητες και οι εργασίες των οποίων οι δαπάνες μπορούν να καλύπτονται από το λογαριασμό αυτόν και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 2771/1999.

Άρθρο 21
Μετονομασία και αναδιοργάνωση της Περιφερειακής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους με τίτλο «Γ.Α.Κ. − Αρχεία Νομού Ιωαννίνων» − Ίδρυση φορέα «Ιστορικό Αρχείο − Μουσείο Ηπείρου»

1. Η περιφερειακή δημόσια υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) με έδρα τα Ιωάννινα και τίτλο «Γ.Α.Κ. − Αρχεία Νομού Ιωαννίνων», όπως ορίζεται στο άρθρο 18 αριθμός 37 του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α΄), μετονομάζεται σε «Γ.Α.Κ. − Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου» και λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης.
2. Στα «Γ.Α.Κ. − Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου» λειτουργεί «Ιστορικό Αρχείο − Μουσείο Ηπείρου», σκοποί του οποίου είναι η συγκέντρωση, διάσωση και προβολή ιστορικών πινάκων, χαρτών, σημαιών, όπλων, τοπικών ενδυμασιών και φωτογραφικών συλλογών από έργα τέχνης που αναφέρονται στην ιστορία του Ηπειρωτικού χώρου κατά τους νεότερους χρόνους.
Η διοίκηση του παραπάνω φορέα ασκείται από πενταμελή επιτροπή, ο πρόεδρος και τα μέλη της οποίας ορίζονται με τριετή θητεία, με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Διευθυντής των «Γ.Α.Κ. − Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου» ορίζεται υποχρεωτικά ως Πρόεδρος της Επιτροπής. Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται οι κανόνες του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Η επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: την αποδοχή χορηγιών και δωρεών, την έγκριση δαπανών για τα λειτουργικά έξοδα του Μουσείου και τον εξοπλισμό του, την έγκριση προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τεσσάρων (4) προσώπων για τη λειτουργική εξέλιξη των εκθεμάτων του Μουσείου, την κατάρτιση προγραμμάτων αναζήτησης πόρων από πηγές εθνικές ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διοργάνωση τοπικών ή περιφερειακών εκθέσεων και τη σύνταξη εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους σχετικής έκθεσης πεπραγμένων, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Για την επίτευξη του σκοπού του φορέα «Ιστορικό Αρχείο − Μουσείο Ηπείρου» και τη λειτουργία του επιτρέπεται η είσπραξη εσόδων από εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο, από την πώληση εκδόσεων και αντιγράφων εκθεμάτων και από τη διεξαγωγή των λοιπών δραστηριοτήτων του. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται το ύψος του εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο, η διαδικασία αποδοχής των χορηγιών και δωρεών προς αυτόν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 22

Μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2006 δεν επιτρέπονται οι διαδικασίες και η λήψη μέτρων ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και των προσωρινών διαταγών, εντός ή εκτός της χώρας, σε βάρος των Εταιρειών «ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.», «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ − ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» και «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε.» και οποιουδήποτε περιουσιακού τους στοιχείου, ομοίως δε και κατά παντός παραρτήματος τούτου, αναγκαίου ή πρόσφορου προς εξυπηρέτηση αυτού ή των χρηστών του, οι δε τυχόν ανωτέρω εκκρεμείς διαδικασίες, καθώς και οι συνέπειες των μέτρων τούτων αναστέλλονται κατά το άνω διάστημα. Των ανωτέρων περιορισμών εξαιρείται το Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
User avatar
civilaras
member
member
 
Posts: 55
Joined: Sat Mar 09, 2013 8:03 am
Σχολή: Μεταπτυχιακός
Gender: Male

Re: Νομοθεσία για τα ΑΕΙ

PostAuthor: civilaras » Fri Jan 23, 2015 1:45 am

Ν 3549/2007
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 19
Διάρθρωση των ΑΕΙ

1. β) Τα εδάφια α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄) καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 4
Εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας των ΑΕΙ

1. β) Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 5 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄), η παράγραφος 5 του άρθρου 36 του ν.1404/1983 και η παράγραφος 9α του ν. 2916/2001 καταργούνται.
3.Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2083/1992 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια ως εξής:
«ιβ) Τους κανόνες δεοντολογίας όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και τη διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της τήρησής τους.
ιγ) Τους κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων και των κωλυμάτων συμμετοχής σε αυτά ή σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα.
ιδ) Τη λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών και την άσκηση καθηκόντων Συμβούλων σπουδών από μέλη Δ.Ε.Π..
ιε) Τους γενικούς κανόνες λειτουργίας των Βιβλιοθηκών, Σπουδαστηρίων και Αναγνωστηρίων του Ιδρύματος.
ιστ) Την έκταση, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών στους φοιτητές.
ιζ) Τη φύλαξη του Ιδρύματος και της περιουσίας του με τον προσφορότερο τρόπο.
ιη) Το ποσοστό αναλογίας μεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών και τις προϋποθέσεις της δυνατότητας συμμετοχής των φοιτητών σε όλες τις εξεταστικές περιόδους.
ιθ) Τη διαδικασία κατάρτισης και αναθεώρησης του τετραετούς ακαδημαϊκού–αναπτυξιακού προγράμματος και του ετήσιου απολογισμού.
κ) Την εξειδίκευση προϋποθέσεων και διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μέλους Δ.Ε.Π..
κα) Τον τρόπο ορισμού εκπροσώπων μελών Δ.Ε.Π. κάθε Τομέα στη Γενική Συνέλευση Τμήματος.
κβ) Τη σύνθεση της γραμματείας υποστήριξης του Γραμματέα του Ιδρύματος.
κγ) Τα προσόντα, τις διαδικασίες επιλογής και τις αρμοδιότητες του Γραμματέα του Ιδρύματος.
κδ) Τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για ανάδειξη συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.
κε) Την ενσωμάτωση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι. για τον καθορισμό των χώρων του Α.Ε.Ι. που καλύπτονται από το ακαδημαϊκό άσυλο.»
4. Τα εδάφια ιβ΄ έως κε΄ της προηγούμενης παραγράφου προστίθενται χωρίς αρίθμηση στο τέλος του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 1404/1983 και, όπου στα εδάφια αυτά γίνεται αναφορά σε «μέλη Δ.Ε.Π.», νοούνται αντίστοιχα «μέλη Ε.Π.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 8
Αναδιάρθρωση και δημιουργία Σχολών και Τμημάτων

3. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 1268/1982 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η πρόταση της Συγκλήτου συνοδεύεται απαραιτήτως από ειδικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και από οικονομοτεχνική μελέτη που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές «των αντίστοιχων πρότυπων μελετών» που συντάσσει το αρμόδιο Συμβούλιο του Ε.Σ.Υ.Π.. Η πρόταση αναφέρεται ακόμη, προκειμένου για την ίδρυση νέας Σχολής ή Τμήματος, στην εξειδίκευση των γνωστικών τους αντικειμένων, των βασικών στοιχείων τους (Τμήματα, τομείς, γνωστικά αντικείμενα των τομέων), στα ενδεικτικά προγράμματα σπουδών και στις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων τους.»
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η πρόταση των οικείων Τ.Ε.Ι. συνοδεύεται απαραιτήτως από ειδικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και από οικονομοτεχνική μελέτη που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των αντίστοιχων πρότυπων μελετών που συντάσσει το αρμόδιο Συμβούλιο του Ε.Σ.Υ.Π.. Η πρόταση αναφέρεται ακόμη, προκειμένου για την ίδρυση νέας Σχολής ή Τμήματος, στην εξειδίκευση των γνωστικών τους αντικειμένων, των βασικών στοιχείων τους (Τμήματα, τομείς, γνωστικά αντικείμενα των τομέων), στα ενδεικτικά προγράμματα σπουδών και στις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων τους.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Άρθρο 19
Κοινωνική λογοδοσία των ΑΕΙ

1. Μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων καταθέτει στη Βουλή προς συζήτηση, κατά τον Κανονισμό της, ετήσια έκθεση για την κατάσταση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα. Η έκθεση βασίζεται στους προγραμματισμούς και απολογισμούς που κατά τον παρόντα νόμο υποβάλλουν τα Α.Ε.Ι. και περιλαμβάνει ιδίως:
α) ανάπτυξη και σχολιασμό των προγραμματισμών και απολογισμών των Α.Ε.Ι.,
β) συνολική αποτίμηση της κατάστασης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, εκτίμηση των περαιτέρω προοπτικών της και σχετικές προτάσεις,
γ) αποτίμηση της αποδοτικότητας της κρατικής χρηματοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις προοπτικές της.
2. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της, μπορούν να καλούνται σε ακρόαση εκπρόσωποι των Α.Ε.Ι. και άλλων φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ

Άρθρο 20
Όργανα Σχολής

1.α) Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η Κοσμητεία: i) γνωμοδοτεί για το τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος, ως προς το σκέλος που αφορά τη Σχολή, ii) εγκρίνει και συντονίζει τα διατμηματικά προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου της Σχολής και συντονίζει τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων, iii) επεξεργάζεται προτάσεις των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων Δ.Ε.Π. και τις υποβάλλει στο Πρυτανικό Συμβούλιο, iv) αποφασίζει για την οργάνωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας, καθώς και για την τοποθέτηση και την υπηρεσιακή κατάσταση του Ε.Τ.Ε.Π. στα Εργαστήρια ή Κλινικές της Σχολής.»
β) Η Σύγκλητος είναι αρμόδια για την έγκριση κοινών προγραμμάτων σπουδών μεταξύ Σχολών του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι..
2. Στο άρθρο 10 του ν. 1268/1982 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Τα όργανα της Σχολής επικουρούνται στο έργο τους από Γραμματεία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Κοσμήτορα.»
3. Στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 1404/1983 προστίθεται νέο στοιχείο ν) που έχει ως εξής:
«ν) γνωμοδοτεί για το τετραετές ακαδημαϊκό–αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος ως προς το σκέλος που αφορά στη Σχολή».

Άρθρο 22
Συλλογική έκφραση - εκπροσώπηση στα Πανεπιστήμια

2. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα πανεπιστημιακά όργανα γίνεται για ετήσια θητεία και μόνο από το νόμιμο φοιτητικό σύλλογο κάθε τμήματος, ο οποίος οφείλει να έχει συγκροτηθεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Μέλη του φοιτητικού συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι φοιτητές του Τμήματος, εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως διαγραφεί. Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου από τους φοιτητές του Τμήματος και με βάση τον αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσε κάθε ψηφοδέλτιο, ο καθορισμός από το Δ.Σ. των τακτικών και αναπληρωματικών εκπροσώπων των φοιτητών στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, καθώς και στα άλλα πανεπιστημιακά όργανα, διενεργείται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του νόμιμου φοιτητικού συλλόγου του κάθε Τμήματος, η οποία διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος και ισχύει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος της διενέργειας της εκλογής. Τροποποίηση ή συμπλήρωση του διαβιβασθέντος καταλόγου των εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους δεν επιτρέπεται, εκτός των περιπτώσεων απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας καθ’ οιονδήποτε τρόπο.»
β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν. 1404/1983 διαγράφονται οι λέξεις «και τα ειδικά σώματα εκλεκτόρων».

Άρθρο 23
Γνωστικά αντικείμενα και προκηρύξεις θέσεων μελών Δ.Ε.Π.

1. Η παράγραφος 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η προκήρυξη της θέσης γίνεται από τον Πρύτανη μετά από απόφαση του Τμήματος του Α.Ε.Ι. στο οποίο έχει κατανεμηθεί η θέση, στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδημαϊκού–αναπτυξιακού προγράμματος και των συναφθεισών προγραμματικών συμφωνιών, και μετά από έλεγχο νομιμότητας από τον Πρύτανη. Στην προκήρυξη θέσεων μελών Δ.Ε.Π. αναφέρεται η βαθμίδα, ο τομέας, το γνωστικό αντικείμενο και η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης, το οποίο πρέπει να καλύπτει είτε το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο ενός τομέα είτε, αν αυτό δεν είναι ενιαίο, ένα τουλάχιστον από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται σε κάθε τομέα, ή εάν δεν υπάρχουν τομείς, σε κάθε Τμήμα. Το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο και τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα του κάθε τομέα ή του κάθε Τμήματος καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ειδικής σύνθεσης του οικείου Τμήματος και μπορούν να τροποποιούνται με τον ίδιο τρόπο ανά τριετία.»
2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 καταργείται και το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανακοίνωση της προκήρυξης καταχωρίζεται, επίσης, υποχρεωτικά στο επίσημο έντυπο του οικείου Α.Ε.Ι., εφόσον κυκλοφορεί στην ιστοσελίδα του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
5. Η παράγραφος 5 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 καταργείται.

Άρθρο 24
Εισηγητικές επιτροπές και εκλεκτορικά σώματα

3. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 προστίθενται τρία νέα εδάφια που έχουν ως εξής:
«Ένα τουλάχιστον από τα μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής απαιτείται να προέρχεται από Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Εάν μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, η σύνταξη της έκθεσης συνεχίζεται και ολοκληρώνεται εντός της νόμιμης προθεσμίας από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής. Τα τυχόν παραιτούμενα μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, εφόσον είναι μέλη του εκλεκτορικού σώματος, εκπίπτουν από αυτό και αντικαθίστανται νομίμως.»
β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 η φράση «μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών» αντικαθίσταται με τη φράση «μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες».
γ) Η παράγραφος 3 του Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ανωτέρω έκθεση κοινοποιείται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για τη διενέργεια της εκλογής στα μέλη του και στους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για τη διενέργεια της εκλογής.»
δ) Η παράγραφος 3 του Κεφαλαίου Δ΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν δικαίωμα ψήφου είναι περισσότερα από τριάντα (30), το σώμα των εκλεκτόρων απαρτίζεται από τριάντα (30) μέλη, από τα οποία τα δέκα (10) ανήκουν, εφόσον υπάρχουν, στον αντίστοιχο τομέα. Προηγούνται τα μέλη που ανήκουν στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και έπονται τα υπόλοιπα μέλη του τομέα. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο ο αριθμός των δικαιουμένων ψήφου υπερβαίνει τους δέκα (10), τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους με την ευθύνη του διευθυντή του τομέα. Τα υπόλοιπα μέλη Δ.Ε.Π. και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός είκοσι (20) ορίζονται, ανάλογα με τη βαθμίδα της υπό πλήρωση θέσης, διαδοχικά από τη βαθμίδα του καθηγητή σε ποσοστό 50% του ελλείποντος, στη συνέχεια από τη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή σε ποσοστό 30% του ελλείποντος και τέλος από τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή σε ποσοστό 20%. Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται τα ανωτέρω ποσοστά από τα υπάρχοντα μέλη Δ.Ε.Π. μιας βαθμίδας, το υπόλοιπο μεταφέρεται στην επόμενη βαθμίδα. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο ο αριθμός των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. υπερβαίνει τον αριθμό εκείνων που δικαιούνται να μετάσχουν στο εκλεκτορικό σώμα, διενεργείται κλήρωση με ευθύνη του προέδρου του τμήματος.»
ε) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του Κεφαλαίου Δ΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992, η φράση «είκοσι (20) ημερών» αντικαθίσταται με τη φράση «τριάντα (30) ημερών».
4. Η παράγραφος 4 του Κεφαλαίου Δ΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του εκλεκτορικού σώματος, στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν υπολογίζονται όσοι απουσιάζουν λόγω νόμιμης άδειας ή για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η Γ.Σ. του Τμήματος με πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της. Σε περίπτωση επίκλησης λόγου ασθενείας απαιτείται απαραιτήτως βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο. Εφόσον το εκλεκτορικό σώμα συγκροτηθεί σε σώμα, η σύνθεσή του δεν μεταβάλλεται παρά μόνο εάν μέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον ο αριθμός των υπόλοιπων μελών του εκλεκτορικού σώματος είναι μικρότερος από έντεκα (11) ή δεν καλύπτει τα ποσοστά που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, το μέλος αυτό αναπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος, μέσα από κατάλογο αναπληρωματικών μελών που ορίζεται κατά τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 5 του Κεφαλαίου Δ΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Εάν ο Πρόεδρος του Τμήματος δεν συγκαλεί το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους Δ.Ε.Π., το εκλεκτορικό σώμα συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρύτανη, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος όφειλε να το συγκαλέσει. Στην περίπτωση αυτή ο Πρύτανης προεδρεύει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος.»

Άρθρο 25
Διορισμός Μελών Δ.Ε.Π.

1. Η παράγραφος 9 του Κεφαλαίου Δ΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Ο διορισμός, κατόπιν εκλογής ή εξέλιξης, και η μονιμοποίηση γίνονται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από έλεγχο νομιμότητας από τον Πρύτανη και έγγραφη παροχή της πίστωσης, με διαπιστωτική πράξη, από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά της πράξης του Πρύτανη μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο της νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί, επίσης, αυτεπάγγελτα, εντός ενός (1) έτους, να ελέγξει τη νομιμότητα της πράξης του Πρύτανη. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη νομιμότητας σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω ελέγχους, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ακυρώνει την πράξη του Πρύτανη και αναπέμπει την υπόθεση στο οικείο Ίδρυμα, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία από το σημείο που παρουσιάζεται η έλλειψη νομιμότητας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της παραγράφου.»
2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄) η φράση «στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού» αντικαθίσταται με τη φράση «στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος και των συναφθεισών προγραμματικών συμφωνιών».
4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι θέσεις που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και εκείνες που παραμένουν κενές λόγω άγονης εκλογής ή μη αποδοχής εκλογής, επαναπροκηρύσσονται εκτός προγραμματισμού, επί ποινή ακυρότητας, εντός έτους από την κένωση ή τη μη αποδοχή της θέσης ή από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περί άγονης εκλογής. Δεν θεωρείται άγονη εκλογή η μη πλήρωση θέσης από εξέλιξη υπηρετούντος μέλους Δ.Ε.Π..
Μετά την παρέλευση του έτους, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί η επαναπροκήρυξη της θέσης, η σχετική πίστωση ακυρώνεται αυτοδικαίως.
Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται σε Τμήμα και σε βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο που αποφασίζει η Σύγκλητος, ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής και γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Η Σύγκλητος έχει δικαίωμα, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, να προβεί στην πλήρωση θέσης που κενούται λόγω θανάτου ή παραίτησης από το Τμήμα προέλευσης του αποχωρούντος, σε άλλο Τμήμα της ίδιας ή άλλης Σχολής, στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος του Ιδρύματος.»

Άρθρο 26
Καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών Δ.Ε.Π.

1. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. υποχρεούνται να παρέχουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες τους στο Α.Ε.Ι. στο οποίο έχουν διορισθεί υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Κατ’ εξαίρεση, μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν να εντάσσονται στην κατηγορία μερικής απασχόλησης μετά από αίτησή τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του νόμου αυτού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις περί ασυμβιβάστου και αναστολής της ιδιότητας μέλους Δ.Ε.Π..»
β) Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 καταργείται.
3. Σε περίπτωση που μέλος Δ.Ε.Π. παραμελεί επανειλημμένα τα καθήκοντά του, μη προσερχόμενο σε μαθήματα ή σε Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος ή σε εκλεκτορικά σώματα ή σε άλλα συλλογικά όργανα του οικείου Ιδρύματος στα οποία ορίζεται, ο Πρόεδρος του Τμήματος αναφέρει το γεγονός στον Πρύτανη. Ο Πρύτανης μπορεί να προβεί σε περικοπή μέχρι το ήμισυ του μισθού του συγκεκριμένου μέλους Δ.Ε.Π.. Εάν το μέλος Δ.Ε.Π. εξακολουθεί υπαίτια να ασκεί πλημμελώς τα καθήκοντά του, κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, ο Πρύτανης μπορεί, κατόπιν γνώμης του Πρυτανικού Συμβουλίου, να διακόψει τη μισθοδοσία του και να προβεί στην παραπομπή του στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
4. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997, η φράση «Διευθυντές σε εργαστήρια και κλινικές» αντικαθίσταται με τη φράση «Διευθυντές σε Τομείς, Εργαστήρια και Κλινικές».
5. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 45 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Η Σύγκλητος ειδικής σύνθεσης, ύστερα από πρόταση τουλάχιστον τριών (3) μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Α.Ε.Ι., απονέμει τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή σε όσα μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιμώντας το έργο και την προσφορά τους.»
β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 45 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
5. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης διατηρούν την ιδιότητα του μέλους τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής υποψήφιων διδακτόρων, την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή και την ιδιότητα μέλους επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών, τις οποίες έχουν πριν την αποχώρησή τους. Διατηρούν επίσης τις θέσεις σε διοικητικά συμβούλια Ν.Π.Δ.Δ. ή σε κάθε είδους επιτροπές, στις οποίες είχαν διορισθεί ως μέλη Δ.Ε.Π. πριν την αποχώρησή τους, συνεχίζουν να συμμετέχουν σε όσα ερευνητικά προγράμματα συμμετείχαν πριν από αυτή και μπορούν να ορίζονται ως μέλη εισηγητικών επιτροπών για την κρίση μελών Δ.Ε.Π.. Τέλος μπορούν να παραδίδουν μεταπτυχιακά μαθήματα και να διδάσκουν σε ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης.»
8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.2530/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Εάν, σε ειδική διάταξη νόμου, προβλέπεται αναστολή άσκησης καθηκόντων των μελών Δ.Ε.Π., απαιτείται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ενεργοποίηση της αναστολής.»
9. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στα Τ.Ε.Ι..

Άρθρο 27
Μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης

Το άρθρο 3 του ν. 2530/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης

1. Στο πλαίσιο του κατά νόμον τετραετούς ακαδημαϊκού - αναπτυξιακού προγράμματος, μέλη Δ.Ε.Π. που επιθυμούν να υπηρετήσουν κατά την επόμενη τετραετία ως μερικής απασχόλησης μπορούν να υποβάλουν στο οικείο Τμήμα σχετική αίτηση, αναγράφοντας τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την παράλληλη απασχόληση που επιθυμούν να ασκήσουν. Με ευθύνη του Προέδρου του οικείου Τμήματος η αίτηση διαβιβάζεται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος προς έγκριση. Εφόσον εγκριθεί, ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει πράξη ένταξης, την οποία υποβάλλει προς έλεγχο νομιμότητας στη Σύγκλητο. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος και η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. εγκρίνουν την αίτηση, εφόσον διαπιστωθεί τεκμηριωμένα ιδίως ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία και η κάλυψη των αναγκών του Τμήματος και του Ιδρύματος. Ο Πρύτανης διαβιβάζει την πράξη ένταξης στο καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Κατ’ εξαίρεση, η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να υποβληθεί και εκτός του τετραετούς ακαδημαϊκού - αναπτυξιακού προγράμματος σε περίπτωση που μέλος Δ.Ε.Π. αποδέχεται θέση για την οποία κατά νόμο επιβάλλεται το καθεστώς μερικής απασχόλησης.
3. Τον Ιούνιο κάθε έτους το μέλος Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωσή του, που καταγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, τις υποχρεώσεις του σε διδασκαλία και παρουσία στους πανεπιστημιακούς χώρους κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη, στα πλαίσια του κατά νόμον τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος. Ο Διευθυντής του Τομέα εισηγείται σχετικά στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει επί των δηλώσεων των μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης και διαβιβάζει την απόφασή της στη Σύγκλητο προς έγκριση.
Στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα περιλαμβάνεται απολογισμός των δραστηριοτήτων των μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης για το προηγούμενο εξάμηνο, ο οποίος επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο.
4. Οι αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να ανακαλούνται από τα μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης μέχρι δύο φορές κατά τη διάρκεια εφαρμογής του τετραετούς ακαδημαϊκού - αναπτυξιακού προγράμματος.
5. Για την κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, από μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης, απαιτείται σχετική άδεια της Συγκλήτου, μετά από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στο οποίο ανήκουν.»
6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στα Τ.Ε.Ι..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Κωδικοποίηση νομοθεσίας Α.Ε.Ι.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται ειδική επιτροπή για την κωδικοποίηση, τροποποίηση και αναθεώρηση των διατάξεων της νομοθεσίας για τα Α.Ε.Ι., περιλαμβανομένων και των πειθαρχικών διατάξεων για τα μέλη των Α.Ε.Ι., εντός έξι (6) μηνών από τη σύστασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής.

Άρθρο 29
Τελικές ρυθμίσεις – Έναρξη ισχύος

1. Κάθε διάταξη νόμου που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά ως προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται.
2. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
User avatar
civilaras
member
member
 
Posts: 55
Joined: Sat Mar 09, 2013 8:03 am
Σχολή: Μεταπτυχιακός
Gender: Male

Re: Νομοθεσία για τα ΑΕΙ

PostAuthor: civilaras » Fri Jan 23, 2015 1:47 am

Ν 3685/2008
Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές


Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

3. δ) Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) δύναται να οργανώνει και να λειτουργεί Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε Σχολές του, ακόμη και αν δεν παρέχονται σε αυτές προπτυχιακές σπουδές.

Άρθρο 11
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα

1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχουν ως αντικείμενο την έρευνα σε μια καθορισμένη περιοχή της επιστήμης ή της τεχνολογίας. Τα Ε.Π.Ι. λειτουργούν στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων Τμημάτων του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων και μπορούν να συνεργάζονται και με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και με επιστημονικές ενώσεις και συλλόγους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Τα Ε.Π.Ι. δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως έχει οριοθετηθεί από τις κείμενες διατάξεις.
β) Η ίδρυση ενός Ε.Π.Ι. αποσκοπεί στην ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και τους Τομείς τους, όπως επίσης από τα Εργαστήρια και τις Κλινικές. Ειδικότερα, η ίδρυση ενός Ε.Π.Ι. αποσκοπεί και στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων κυρίως διεπιστημονικού, διατμηματικού ή διαπανεπιστημιακού χαρακτήρα, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, ή σε περιοχές που αποτελούν εθνικές στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες ή στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων που απαιτούν υποδομές μεγάλης κλίμακας. Σε κάθε περίπτωση, η ίδρυση ενός Ε.Π.Ι. αποσκοπεί και στην ερευνητική υποστήριξη του επιτελούμενου εκπαιδευτικού έργου, ιδίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με διασφάλιση αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας.
γ) Η ίδρυση ενός Ε.Π.Ι. εντάσσεται στο συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό έρευνας του οικείου Πανεπιστημίου ή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.
δ) Στα Ε.Π.Ι. μπορεί να εκπονείται μέρος ή και το σύνολο της διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών και της διδακτορικής διατριβής υποψήφιων διδακτόρων. Στις περιπτώσεις αυτές, η Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος ή οι Γ.Σ.Ε.Σ. των συνεργαζόμενων με το Ε.Π.Ι. Τμημάτων δύνανται να αποφασίσουν τη συμμετοχή ενός (1) ερευνητή, που είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, στις οικείες τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές και στις αντίστοιχες επταμελείς εξεταστικές επιτροπές.
2. Τα Ε.Π.Ι. ιδρύονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την ίδρυση Ε.Π.Ι. απαιτείται πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και έγκριση της Σ.Ε.Σ.
3. Στοιχεία κάθε πρότασης για την ίδρυση Ε.Π.Ι., τα οποία αναφέρονται και στο σχετικό προεδρικό διάταγμα, είναι ιδίως τα ακόλουθα:
α) Το αντικείμενο, ο σκοπός, οι στόχοι και η έδρα του.
β) Η σχέση του με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.
γ) Οι τομείς ανάπτυξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων.
δ) Οι φορείς, τα συνεργαζόμενα νομικά και τυχόν φυσικά πρόσωπα και οι όροι συνεργασίας τους.
ε) Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση συμβατότητας με το στρατηγικό σχεδιασμό και τον ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό προγραμματισμό του οικείου Πανεπιστημίου ή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.
στ) Η αρχική χρονική διάρκεια, η δυνατότητα ανανέωσης ή κατάργησης ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, οι χώροι και η υπάρχουσα ή αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και οι πηγές και το ύψος της χρηματοδότησης αναλυτικά.
ζ) Τα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τον οικονομικό έλεγχο των Ε.Π.Ι.
η) Τα προσόντα, οι διαδικασίες πλήρωσης και ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού κατά κατηγορία και ειδικότητα, η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., οι αποδοχές του Διευθυντή και γενικά κάθε θέμα σχετικά με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία του Ε.Π.Ι.
4. α) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να χρηματοδοτεί βάσει κριτηρίων ποιότητας και των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των οικείων Τμημάτων, σύμφωνα με το ν. 3374/2005, την ίδρυση και λειτουργία Ε.Π.Ι., τα οποία εμπίπτουν σε συγκεκριμένες περιοχές της επιστήμης ή της τεχνολογίας, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνονται στα Πανεπιστήμια.
β) Τα Ε.Π.Ι. υποχρεούνται να καταβάλλουν στα Πανεπιστήμια, με τα οποία είναι συνδεδεμένα, ποσοστό των ετήσιων εσόδων τους από τις χρηματοδοτήσεις των κάθε είδους ερευνητικών δραστηριοτήτων τους, εκτός εκείνων που προέρχονται από κρατική ή κοινοτική επιχορήγηση ή αφορούν στις υποδομές τους ή δίνονται ειδικά στο Ε.Π.Ι. για τη χορήγηση υποτροφιών. Το εν λόγω ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 15% των ετήσιων εσόδων τους, καθορίζεται με απόφαση της Σ.Ε.Σ. κάθε ιδρύματος, λαμβανομένου υπόψη κατά πόσο το Ε.Π.Ι. χρησιμοποιεί ή όχι υποδομές του οικείου Πανεπιστημίου. Το ανωτέρω ποσό, που καταβάλλεται από τα Ε.Π.Ι. στα συνδεδεμένα ιδρύματα, κατατίθεται ετησίως στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των οικείων ιδρυμάτων.
γ) Σε περίπτωση διάλυσης του Ε.Π.Ι., μετά την εκκαθάριση τα περιουσιακά του στοιχεία καταγράφονται από τριμελή επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο Αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων του οικείου ιδρύματος και μετέχουν δύο υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας του ιδρύματος, οριζόμενοι από αυτόν. Τα εναπομένοντα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο οικείο ίδρυμα.
δ) Τα ΕΠΙ μπορούν να χρηματοδοτούνται, για βασική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο τους καθώς και για έρευνα που εξυπηρετεί την ανάπτυξη τομέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, να συμμετέχουν σε χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις οικονομικής ενίσχυσης των ΕΠΙ, καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
Στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, τα ως άνω νομικά πρόσωπα αυτά μπορούν επίσης να αναθέτουν απευθείας σε Ε.Π.Ι. έναντι αμοιβής έργο παροχής αγαθών, υπηρεσιών ή προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας. Για την ανάθεση καταρτίζεται αμφοτεροβαρής σύμβαση, στην οποία ορίζονται οι όροι εκτέλεσής της και οι αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.
5. α) Το Ε.Π.Ι. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από:
αα) Τον Διευθυντή του Ε.Π.Ι.
αβ) Τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. κάθε Τμήματος που συμμετέχει στο Ε.Π.Ι., του ίδιου ή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο που καλύπτει το Ε.Π.Ι., τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου ή των οικείων Τμημάτων τα οποία συμμετέχουν ενεργά στα ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου.
Σε περίπτωση συνεργασίας τριών (3) ή περισσότερων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου για την ίδρυση Ε.Π.Ι., κάθε Τμήμα συμμετέχει στο Δ.Σ. με ένα (1) ή δύο (2) το πολύ μέλη Δ.Ε.Π., όπως καθορίζεται εκάστοτε με το προεδρικό διάταγμα ίδρυσής του.
αγ) Έναν (1) εκπρόσωπο κάθε φορέα που συμμετέχει στο Ε.Π.Ι.
αδ) Έναν (1) ερευνητή του Ε.Π.Ι.
Σε περίπτωση που συμμετέχει σε ΕΠΙ μόνο ένα Τμήμα, στο ΔΣ συμμετέχουν τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ. Για τις θέσεις του Διευθυντή και των μελών του ΔΣ των ΕΠΙ μπορεί να επιλέγονται και ομότιμοι ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές του συμμετέχοντος ή συμμετεχόντων τμημάτων του ίδιου ή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου που καλύπτει το ΕΠΙ.
β) Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής.
6. α) Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και τη λειτουργία του ινστιτούτου, στη διαχείριση της περιουσίας, στη διάθεση των πόρων του και γενικά για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα ίδρυσης και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.
β) Η Σ.Ε.Σ. του οικείου ή των οικείων ιδρυμάτων ορίζει τη διαδικασία προκήρυξης, κρίσης και επιλογής και διορίζει έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ενός από τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Ινστιτούτο ως Διευθυντή του Ε.Π.Ι. με τετραετή θητεία, ύστερα από πρόταση των Γ.Σ.Ε.Σ. των συνεργαζόμενων Τμημάτων, ο οποίος και προεδρεύει στο Δ.Σ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το μέλος Δ.Σ. που θα αναπληρώνει τον Διευθυντή σε περίπτωση κωλύματος. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από το Δ.Σ. και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ε.Π.Ι. Ο κατά τα ανωτέρω οριζόμενος Διευθυντής πρέπει να είναι επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους, να έχει πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σε τομείς που εντάσσονται στις δραστηριότητες του ινστιτούτου και γενικά να έχει ερευνητικό και επιστημονικό έργο με διεθνή αναγνώριση. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία.
γ) Για τη συγκρότηση του Δ.Σ. και για το διορισμό του Διευθυντή εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του οικείου Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση συνεργασίας δύο ή περισσότερων Πανεπιστημίων για την ίδρυση Ε.Π.Ι., με το ιδρυτικό προεδρικό διάταγμα καθορίζεται το ίδρυμα εκείνο, η Σ.Ε.Σ. του οποίου διορίζει τον Διευθυντή από μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστημίου και με απόφαση του Πρύτανη του οποίου γίνονται η συγκρότηση του Δ.Σ. και ο διορισμός του Διευθυντή.
7. α) Εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Πρύτανη για τη συγκρότηση του Δ.Σ. και το διορισμό του Διευθυντή εκδίδεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ε.Π.Ι. με απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της Σ.Ε.Σ.
β) Το ερευνητικό και άλλο έργο των Ε.Π.Ι. υπόκειται σε αξιολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3374/2005, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που προβλέπονται για την αξιολόγηση επί μέρους ερευνητικών προγραμμάτων.
γ) Ανεξάρτητα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο διαδικασίες αξιολόγησης τα Ε.Π.Ι. υποχρεούνται να υποβάλλουν προς το Τμήμα, τη Σύγκλητο και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους πλήρη απολογισμό του ερευνητικού και άλλου έργου που επιτελέστηκε από αυτά. Ο σχετικός απολογισμός κοινοποιείται στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του οικείου Πανεπιστημίου και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος.
8. α) Το προσωπικό των Ε.Π.Ι. διακρίνεται σε ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό. Στο τεχνικό προσωπικό περιλαμβάνονται ειδικοί τεχνικοί που κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. και διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και της τεχνολογίας.
β) Το διοικητικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
γ) Οι θέσεις του ερευνητικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ε.Π.Ι. μπορούν να πληρούνται με αποσπάσεις μόνιμων τεχνικών ή διοικητικών υπαλλήλων, ειδικών επιστημόνων ή ερευνητών από υπηρεσίες του Δημοσίου ή από ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης και του οικείου φορέα εκπροσώπησής του και αίτηση του ενδιαφερομένου. Η μισθοδοσία και οι εργοδοτικές εισφορές για τους αποσπασμένους υπαλλήλους καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Ε.Π.Ι. Οι αποσπάσεις γίνονται μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία.
9. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Π.Ι. δύναται να χορηγούνται υποτροφίες σε συνεργαζόμενους με το Ε.Π.Ι. μεταπτυχιακούς φοιτητές για την εκπόνηση Μ.Δ.Ε. ή Δ.Δ..
10. α) Τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού Ε.Π.Ι. απαιτείται απαραιτήτως να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες αξιολόγησής τους εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε αντίθετη περίπτωση καταργείται το Ε.Π.Ι.
Η θητεία όλων των μελών των ΔΣ και των διευθυντών και αναπληρωτών διευθυντών των υφιστάμενων Ε.Π.Ι. παρατείνεται μέχρι το τέλος της διετίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής, εκτός αν έχουν εκλεγεί νέα ΔΣ.
β) Τα Ε.Π.Ι. τα οποία υφίστανται κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου λειτουργούν για δύο (2) χρόνια από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός του χρόνου αυτού πρέπει υποχρεωτικώς να προσαρμοσθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
γ) Το υπηρετούν διοικητικό προσωπικό κάθε κατηγορίας των ήδη λειτουργούντων Ε.Π.Ι., σε περίπτωση καταργήσεως αυτών, μεταφέρεται υποχρεωτικά στο Α.Ε.Ι. με το οποίο είναι συνδεδεμένο το Ε.Π.Ι. ή σε άλλα Α.Ε.Ι. ή στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις - Μεταβατικές ρυθμίσεις

1. Δίδακτρα που έχουν καταβληθεί ή καταβάλλονται για Π.Μ.Σ. που συστήθηκαν με βάση το ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄), και αμοιβές ή αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν ή καταβάλλονται για τη λειτουργία των Π.Μ.Σ. σε μέλη Δ.Ε.Π. και στο διοικητικό προσωπικό του οικείου ή άλλων Α.Ε.Ι., δεν αναζητούνται και εξακολουθούν να εισπράττονται ή να καταβάλλονται νομίμως, εφόσον υπήρξαν σχετικές αποφάσεις της Σ.Ε.Σ. ή της Συγκλήτου του οικείου ή των οικείων Α.Ε.Ι., προκειμένου περί διαπανεπιστημιακών Π.Μ.Σ., ή τα δίδακτρα και οι αμοιβές ή αποζημιώσεις αυτές περιλαμβάνονται στις σχετικές ιδρυτικές-εγκριτικές υπουργικές αποφάσεις.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 3413/2005 (ΦΕΚ 278 Α΄), από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14 παρ. 1 και 17 του ν. 2083/1992, όπως ίσχυαν, το άρθρο 23 του ν. 3404/2005, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται διαφορετικά από αυτόν. Οι διατάξεις όμως αυτές εξακολουθούν να ισχύουν για τους ήδη εγγεγραμμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε Π.Μ.Σ. και για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατ’ εξαίρεση εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφόσον δεν έχει συγκροτηθεί, κατά τη δημοσίευσή του, η επταμελής εξεταστική επιτροπή κρίσεως του υποψήφιου διδάκτορα.
3. Τα ήδη υφιστάμενα Π.Μ.Σ. στα Πανεπιστήμια και τα Π.Μ.Σ. σύμπραξης των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής παύουν να λειτουργούν, εάν εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν έχουν προσαρμοσθεί στις διατάξεις του.
4. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2517/ 1997 (ΦΕΚ 160 Α΄), διάρκειας ενός (1) ή δύο (2) ετών ανάλογα με το πρόγραμμα, είναι ισότιμοι προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους ειδίκευσης των Α.Ε.Ι. Το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής υπόκειται σε αξιολόγηση κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3374/2005, εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Σε αξιολόγηση υπόκειται επίσης κάθε νέο πρόγραμμα σπουδών ή παράταση λειτουργούντος προγράμματος σπουδών εντός διετίας από την έγκρισή του ή από την έγκριση της παράτασής του.
5. Στο τέλος της παραγράφου 22 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή, η θητεία του διευθυντή αυτού λήγει με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, με την οποία η διεύθυνση της κλινικής ή του εργαστηρίου ανατίθεται σε μέλος Δ.Ε.Π. που έχει διοριστεί στο μεταξύ στη βαθμίδα του καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ανήκει στον οικείο τομέα ή στο οικείο τμήμα.»
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία για την εφαρμογή και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 11 λεπτομέρεια, καθώς και κάθε ζήτημα προσαρμογής των υφιστάμενων ΕΠΙ προς τις διατάξεις αυτές.

Άρθρο 13
Συντομογραφίες

Στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
Α.Ε.Ι.: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Μ.Δ.Ε.: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Δ.Δ.: Διδακτορικό Δίπλωμα
Τ.Ε.Ι.: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Π.Μ.Σ.: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σ.Ε.Σ.: Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης
Δ.Ε.Π.: Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Ε.Π.: Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Γ.Σ.Ε.Σ.: Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
Ε.Δ.Ε.: Ειδική Διατμηματική Επιτροπή
Ε.Μ.Σ.: Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σ.Ε.: Συντονιστική Επιτροπή
Ι.Κ.Υ.: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Ε.Π.Σ.: Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
Ε.Λ.Κ.Ε.: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Α.Σ.Ε.Ι.: Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Ε.Π.Ι.: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Δ.Σ.: Διοικητικό Συμβούλιο
ΜΟ.ΔΙ.Π.: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
Ε.Σ.Π.Α.: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Last edited by civilaras on Fri Jan 23, 2015 5:17 am, edited 1 time in total.
User avatar
civilaras
member
member
 
Posts: 55
Joined: Sat Mar 09, 2013 8:03 am
Σχολή: Μεταπτυχιακός
Gender: Male

Re: Νομοθεσία για τα ΑΕΙ

PostAuthor: civilaras » Fri Jan 23, 2015 1:49 am

Ν 3794/2009
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 8
Πλήρωση - Προκήρυξη θέσεων μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.

Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2916/2001, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η προκήρυξη των ως άνω θέσεων γίνεται εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία που η θέση παρέμεινε κενή. Εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους από την έγκριση της σχετικής πίστωσης προκηρύσσονται επίσης οι θέσεις που εγκρίνονται στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγραμματισμού των Τ.Ε.Ι.. Μετά την παρέλευση του έτους, εάν δεν έχε πραγματοποιηθεί η προκήρυξη της θέσης, η σχετική πίστωση ακυρώνεται αυτοδικαίως. Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται σε Τμήμα και σε βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο που αποφασίζει το Συμβούλιο του οικείου Τ.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος και γνώμη της ΓΣ του Τομέα Μαθημάτων.»

Άρθρο 9
Διορισμός – Κρίση κωλυόμενων μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.

1. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 1404/1983, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο διορισμός, κατόπιν εκλογής ή εξέλιξης, και η μονιμοποίηση μελών Ε.Π. γίνονται με πράξη του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από έλεγχο νομιμότητας από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. και έγγραφη παροχή της πίστωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις. Κατά της πράξης του Προέδρου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο της νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί επίσης, αυτεπαγγέλτως, εντός ενός (1) έτους, να ελέγξει τη νομιμότητα της πράξης του Προέδρου. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη νομιμότητας σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω ελέγχους, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ακυρώνει την πράξη του Προέδρου και αναπέμπει την υπόθεση στο οικείο Τ.Ε.Ι., προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία από το σημείο που παρουσιάζεται η έλλειψη νομιμότητας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 89650/Β2/13.8.2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1466 Β΄).»
2. Για τη μετατροπή των θέσεων μελών Ε.Π. που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001 εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν η κρίση που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί λόγω νόμιμου κωλύματος που προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και που συντρέχει στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου, η κρίση πραγματοποιείται μετά την άρση του κωλύματος και ανεξαρτήτως της προθεσμίας που προβλέπεται στο ανωτέρω εδάφιο.

Άρθρο 10
Εκπαιδευτικές άδειες μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.

Το Κεφάλαιο Δ΄ του άρθρου 20 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 1 και την περίπτωση ε΄ του άρθρου 3 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄) και με το Κεφάλαιο Δ΄ του άρθρου 4 του ν. 2916/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

«Δ. Εκπαιδευτικές άδειες
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους υπηρεσίας τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. δικαιούνται να λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια ως ακολούθως:
1. Κάθε μέλος Ε.Π. δικαιούται εκπαιδευτική άδεια με πλήρεις αποδοχές μέχρι δώδεκα (12) μήνες μετά τη συμπλήρωση έξι (6) χρόνων υπηρεσίας ή μέχρι έξι (6) μήνες μετά τη συμπλήρωση τριών (3) χρόνων υπηρεσίας σε Τ.Ε.Ι.. Η εκπαιδευτική άδεια δεν εγκρίνεται όταν περιορίζεται στο διάστημα των θερινών ή άλλων διακοπών, εγκρίνεται όμως όταν διάστημα διακοπών περιλαμβάνεται στο συνολικό πολύ μεγαλύτερης διάρκειας χρόνο της ζητούμενης άδειας ή όταν αναφέρεται σε συγκεκριμένο ερευνητικό ή άλλο εκπαιδευτικό έργο που γίνεται αποδεδειγμένα σε χρόνο διακοπών.
2. Σκοπός της εκπαιδευτικής άδειας είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων του αδειούχου με τη συμμετοχή του σε ερευνητικό ή εκπαιδευτικό έργο άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή επιστημονικού φορέα της χώρας ή του εξωτερικού. Για το διάστημα παραμονής και εργασίας του σε Α.Ε.Ι. ή επιστημονικό φορέα του εξωτερικού και κατά ανώτατο όριο για οκτώ (8) μήνες καταβάλλονται διπλές αποδοχές και εφόσον δεν μισθοδοτείται από το Α.Ε.Ι. ή το ίδρυμα του εξωτερικού.
3. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται, εφόσον: α) το ενδιαφερόμενο μέλος Ε.Π. έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρία έτη υπηρεσίας σε Τ.Ε.Ι., από τα οποία τουλάχιστον δύο έτη στο Τ.Ε.Ι. που υπηρετεί κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, και β) δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος κατά τη διάρκεια της απουσίας του αδειούχου, λαμβανομένου υπόψη και του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγραμματισμού του ιδρύματος. Ο συνολικός αριθμός των μελών Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή απουσιάζουν με άδεια της οποίας η διάρκεια είναι μεγαλύτερη του ενός μήνα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/7 του συνολικού αριθμού των μελών Ε.Π. του Τμήματος.
4. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους Ε.Π., με απόφαση του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι. μετά από εισήγηση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. και γνώμη του Τμήματος στο οποίο ανήκει το μέλος αυτό. Το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειάς του, το μέλος Ε.Π. υποβάλλει έκθεση για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής άδειας στη ΓΣ του οικείου Τμήματος, η οποία προβαίνει στην αξιολόγησή της. Οι αποφάσεις για τη χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας και για την αξιολόγηση της έκθεσης κοινοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα θέματα σχετικά με τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών και τις υποχρεώσεις των αδειούχων καθορίζονται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του οικείου Τ.Ε.Ι..»

Άρθρο 11
Παραρτήματα Τ.Ε.Ι.

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του ν. 3549/2007, που αφορά στην πρόσληψη ερευνητών ως επισκεπτών καθηγητών στα Πανεπιστήμια, εφαρμόζεται αναλόγως και στα Τ.Ε.Ι..
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 25 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Παράρτημα Τ.Ε.Ι. είναι η εκπαιδευτική μονάδα που:
α) έχει έδρα σε απόσταση μεγαλύτερη από τριάντα (30) χιλιόμετρα από την έδρα του Τ.Ε.Ι. και
β) περιλαμβάνει το πολύ δύο (2) Σχολές ή μέχρι τέσσερα (4) ανεξάρτητα Τμήματα.
Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Παραρτήματος είναι δυνατή η εκχώρηση αυξημένων αρμοδιοτήτων στον Διευθυντή του ή στον Προϊστάμενο του Τμήματος, όταν το Παράρτημα περιλαμβάνει ένα Τμήμα, με ανάλογες ρυθμίσεις στον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι..»

Άρθρο 15
Επιστημονικοί, Εργαστηριακοί Συνεργάτες και Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) Τ.Ε.Ι.

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Γ΄ του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«Με τους όρους του παρόντος άρθρου, που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες ή Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) Τ.Ε.Ι., μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους, καθώς και σε συνταξιούχους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μη θιγομένων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους οποίους εφαρμόζονται οι περιορισμοί που θέτει το άρθρο 1 του ν. 1256/1982 και το άρθρο 21 παράγραφος 3 του ν. 1400/1983.»

Άρθρο 17
Συγχώνευση, μετονομασία και άλλες μεταβολές των Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3549/ 2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και, όταν πρόκειται για σύσταση ή κατάργηση θέσεων, και του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε.) και, εκτός των περιπτώσεων ίδρυσης Τ.Ε.Ι., και της Συνέλευσης του οικείου Τ.Ε.Ι., μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται ή να κατατέμνονται Τ.Ε.Ι., Παραρτήματα, Σχολές ή Τμήματα ή να συγχωνεύονται ή να μετονομάζονται Τ.Ε.Ι..»
2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 αναριθμούνται σε 5 και 6 αντίστοιχα και προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 που έχουν ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Τ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι., μετά από εισήγηση των Συμβουλίων των οικείων Τμημάτων, μπορεί να αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο, να μετονομάζονται ή να συγχωνεύονται Παραρτήματα, Σχολές ή Τμήματα του Τ.Ε.Ι.. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζονται και οι προβλεπόμενες κατευθύνσεις των συγχωνευόμενων Τμημάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
4. Με τη ίδια διαδικασία μπορεί Τμήματα των Τ.Ε.Ι., στα οποία ο αριθμός των κατ’ έτος εγγεγραμμένων σπουδαστών είναι μικρότερος του 10% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα για πέντε (5) συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη, να αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο, να μετονομάζονται ή να συγχωνεύονται υποχρεωτικά με άλλο Τμήμα συναφούς γνωστικού αντικειμένου που λειτουργεί στο ίδιο Τ.Ε.Ι.. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία αυτή, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Τ.Ε., να διακόπτεται υποχρεωτικά η λειτουργία και να αναστέλλεται η εισαγωγή και εγγραφή νέων σπουδαστών στα Τμήματα αυτά. Στην περίπτωση αυτή, με την ίδια υπουργική απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα των σπουδών, των εγγεγραμμένων σπουδαστών, του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού και του ΕΤΠ των οικείων Τμημάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.»
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 1404/1983, που προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 7 του ν. 3194/2003, προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε) Ειδικά σε περίπτωση που σε ένα Τ.Ε.Ι. μία Σχολή παραμείνει με ένα Τμήμα μετά τη διαδικασία συγχώνευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το εναπομείναν Τμήμα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του με την ονομασία «Σχολή». Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ονομάζεται «Διευθυντής» και συμμετέχει στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. με τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολής. Εκτός από τον Προϊστάμενο του Τμήματος δεν εκλέγεται άλλος Διευθυντής Σχολής.»

Άρθρο 18
Επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων Τ.Ε.Ι.

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, τα σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων νεοϊδρυόμενων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. καθορίζονται με τα διατάγματα ίδρυσής τους. Στο πλαίσιο των διαταγμάτων του προηγούμενου εδαφίου, οι κατ’ ιδίαν όροι και προϋποθέσεις ασκήσεως των επαγγελματικών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται με τα διατάγματα αυτά εξειδικεύονται εκάστοτε με αποφάσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3549/2007.
2. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Τ.Ε. και του Σ.Α.Π.Ε., μπορεί να καθορίζονται επίσης και τα σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων ήδη υφιστάμενων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού επαγγελματικά δικαιώματα με διατάγματα, που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις ασκήσεως των δικαιωμάτων αυτών με αποφάσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3549/2007.
Για τα εκκρεμή σχέδια προεδρικών διαταγμάτων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983 τα οποία έχουν υποβληθεί προς συνυπογραφή στα συναρμόδια Υπουργεία, ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983.
3. Στο τέλος του στοιχείου viii της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα για την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων Πανεπιστημίων απαιτείται η γνώμη του Σ.Α.Π.Ε. και του Σ.Α.Τ.Ε..»

Άρθρο 20
Καθηγητές Εφαρμογών

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση μέλους Ε.Π. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος.»
2.Οι περιπτώσεις Αα και Αβ της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 1404/1983 αντικαθίστανται ως εξής:
«Α. Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.
α) Τρία (3) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται ή ισόχρονης εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι ένα χρόνο διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή Ιδρύματα του εξωτερικού.
β) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα που τεκμαίρεται από ικανότητα εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεση τμήματος ή ολοκληρωμένων ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.»
3. Οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων ισχύουν για την εκλογή σε θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών που προκηρύσσονται από 1.1.2014 και στο εξής.

Άρθρο 22
Θέματα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Στο ν. 1404/1983 προστίθεται άρθρο 28Α, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 28Α
Θέματα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

1. Στις περιπτώσεις υπαγωγής του έργου της υλοποίησης ανέγερσης και λειτουργίας κτιριακών έργων και υποδομών, μονάδων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) στις διατάξεις του ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α΄), η ανώνυμη εταιρία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ ΑΕ) ή ο εκάστοτε αρμόδιος Δημόσιος Φορέας ασκούν στην Επικράτεια τις αρμοδιότητες της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, πάσης φύσεως συντήρησης, τεχνικής και κάθε άλλης διαχείρισης και διάθεσης των ανεγερθέντων κτιρίων, φύλαξης, ασφάλισης και λειτουργίας των εν λόγω κτιριακών μονάδων, τις οποίες δύναται να αναθέτουν περαιτέρω στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που προβλέπεται από το άρθρο 1 του παραπάνω νόμου.
2. Στις περιπτώσεις υπαγωγής του έργου της υλοποίησης κτιριακών μονάδων των Τ.Ε.Ι. στις άνω διατάξεις του ν. 3389/2005, και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων σύμπραξης και των παρεπόμενων αυτών συμφώνων, αναστέλλεται η εφαρμογή κάθε διάταξης νόμου, με την οποία παραχωρούνται σε άλλα πρόσωπα ή φορείς, πλην της ΟΣΚ ΑΕ ή του εκάστοτε αρμόδιου Δημόσιου Φορέα, αρμοδιότητες που παρέχουν στα πρόσωπα αυτά τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στην υλοποίηση του έργου ή να τροποποιούν τη σκοπούμενη λειτουργία και χρήση του, όπως αυτές προβλέπονται στις συμβάσεις σύμπραξης και τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα. Τα κτιριολογικά προγράμματα και κτιριοδομικά πρότυπα των υπό ανέγερση μονάδων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εγκρίνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες κάθε φορά προτάσεις της ΟΣΚ ΑΕ. Επίσης το πολεοδομικό γραφείο της ΟΣΚ ΑΕ έχει αποκλειστικό δικαίωμα έκδοσης της κατά νόμο απαραίτητης οικοδομικής άδειας για τις ως άνω περιπτώσεις.
3. Κατά το χρόνο ισχύος των συμβάσεων σύμπραξης και των, τυχόν, παρεπόμενων συμφώνων του ν. 3389/2005, δεν θίγονται οι αρμοδιότητες σχετικά με τη στήριξη της εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας των κτιριακών αυτών μονάδων που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και η τυχόν, προβλεπόμενη σε αυτές παροχή λοιπών υπηρεσιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω συμβάσεις σύμπραξης και στα παρεπόμενα σύμφωνα.
4. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η κυριότητα των ακινήτων δεν δύναται να μεταβληθεί για όσο χρόνο ισχύει η οικεία σύμβαση σύμπραξης και τα παρεπόμενα αυτής σύμφωνα. Για την υπαγωγή ενός τέτοιου έργου στις διατάξεις του ν. 3389/2005 με φορέα υλοποίησης την ΟΣΚ ΑΕ, απαιτείται η υποβολή του σχετικού αιτήματος προς τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα να συνοδεύεται από απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. περί ανάθεσης της αρμοδιότητας στην ΟΣΚ ΑΕ, καθώς επίσης υποχρεωτικώς αναφέρεται το ακίνητο επί του οποίου θα ανεγερθούν οι κτιριακές υποδομές. Η ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίζει, κατανέμει και ομαδοποιεί τις υποβληθείσες αιτήσεις των Τ.Ε.Ι. και καθορίζει την προτεραιότητα υλοποίησης αυτών.
5. Η ισχύς κάθε άλλης διάταξης νόμου προβλέπουσα αντίθετα των ανωτέρω δεν εφαρμόζεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των συμβάσεων σύμπραξης και των παρεπόμενων αυτών συμφώνων.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 26
Απολύσεις λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας

Απολύσεις λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας κατά το άρθρο 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), για τους βοηθούς, επιστημονικούς συνεργάτες, επιμελητές, τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και τα μέλη Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. πραγματοποιούνται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το σχετικό όριο ηλικίας και της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας.

Άρθρο 27
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 διαγράφονται οι λέξεις «μόνιμο» και «μόνιμα».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3685/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διαχείριση των εσόδων και εξόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και τα έσοδα κατανέμονται ως εξής:».
3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3685/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος που αφορούν το Π.Μ.Σ. οι κατηγορίες των οποίων ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης ή της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και».
4. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008, όπως ίσχυε με την προσθήκη του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Θέματα Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.)

1. Στο άρθρο 8 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) καταργείται η παράγραφος 7 και προστίθεται νέα παράγραφος 7 που έχει ως εξής:
«7. Οι δαπάνες μετακίνησης για την εκτέλεση των καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) (αντίτιμο εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου, έξοδα διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση για το έργο της αξιολόγησης) καλύπτονται από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, το ποσό των δαπανών αυτών, η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 3374/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2013, η Α.ΔΙ.Π. δύναται να προσλαμβάνει, κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας της, διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση έργου, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3374/2005, το οποίο αποχωρεί μετά τη λήξη των συμβάσεων. Οι εν λόγω συμβάσεις εξαιρούνται της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α), όπως εκάστοτε ισχύουν, οι δε όροι και διαδικασία ανάθεσης τους καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Α.ΔΙ.Π.. Η σχετική χρηματοδότηση βαρύνει το εκάστοτε ισχύον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
3.α) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3374/2005 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Τα καθήκοντα των μελών της Α.ΔΙ.Π. των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιορίζονται στη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Α.ΔΙ.Π..»
β) Στο τέλος του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3374/2005 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά για τα μέλη των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλονται αποδοχές, αλλά αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Α.ΔΙ.Π., η οποία ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Αρχής.»

Άρθρο 29
Θέματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3685/2008 προστίθεται περίπτωση δ΄ που έχει ως εξής:
«δ) Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) δύναται να οργανώνει και να λειτουργεί Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε Σχολές του, ακόμη και αν δεν παρέχονται σε αυτές προπτυχιακές σπουδές.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ του άρθρου 2 του ν. 3685/2008 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπεται Γενική Συνέλευση ή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, για το Διεθνές Πανεπιστήμιο νοείται η Γενική Συνέλευση της Σχολής.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 3391/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι επί μέρους κλάδοι και θέσεις κάθε κατηγορίας καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, μέχρι την κύρωση του Οργανισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με διάταγμα και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 30
Μαθητιάδα Πρώτης Σερρών

1. Η διεθνής συνάντηση μαθητών από σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παράλληλες αθλητικές, εκπαιδευτικές, πολιτισμικές, ψυχαγωγικές, επιστημονικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της «Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών» τελούν υπό την αιγίδα, την εποπτεία και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων. Οι εκδηλώσεις και το πρόγραμμα διοργάνωσής τους προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Για τη διοργάνωση της «Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών» συνιστάται Οργανωτική Επιτροπή Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών, με τετραετή θητεία, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3.α. Η Οργανωτική Επιτροπή Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, ως ακολούθως:
i) Τον Δήμαρχο Πρώτης Σερρών, ως Πρόεδρο.
ii) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ως Αντιπρόεδρο.
iii) Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρώτης Σερρών, ως ταμία.
iv) Έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 που υπηρετεί στο Γυμνάσιο ή Λύκειο του Δήμου Πρώτης Σερρών, ως Συντονιστή, κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών.
v) Έναν ιατρό του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.
vi) Έναν εκπρόσωπο των ερασιτεχνικών συλλόγων κλασσικής κατεύθυνσης του Νομού Σερρών.
vii) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών, Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, κατόπιν εισηγήσεως του εκάστοτε Νομάρχη Σερρών.
viii) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, κατόπιν εισηγήσεως του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου σε θέματα αθλητισμού.
ix) Έναν Νομαρχιακό Σύμβουλο του Νομού Σερρών.
x) Έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στο Γυμνάσιο ή Λύκειο του Δήμου Πρώτης Σερρών.
xi) Τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών.
β. Χρέη Εκτελεστικής Γραμματείας εκτελεί:
i) Ο Δήμαρχος Πρώτης Σερρών, που μετέχει στην ανωτέρω Επιτροπή.
ii) Το μέλος Δ.Ε.Π. του ΤΕΦΑΑ Σερρών, που μετέχει στην ανωτέρω Επιτροπή.
iii) Ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 που υπηρετεί στο Γυμνάσιο ή Λύκειο του Δήμου Πρώτης Σερρών και μετέχει στην ανωτέρω Επιτροπή.
iv) Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών που μετέχει στην ανωτέρω Επιτροπή.
v) Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Νομού Σερρών που μετέχει στην ανωτέρω Επιτροπή.
γ. Χρέη Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Γραμματείας της Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών εκτελεί ο Γραμματέας του Δήμου Πρώτης Σερρών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η θεσμική οργάνωση, η δομή και η λειτουργία της διεθνούς συνάντησης και διευκολύνεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η μετακίνηση σχολικών ομάδων, αποτελούμενων από μαθητές και καθηγητές, προκειμένου να λαμβάνουν μέρος στη «Μαθητιάδα Πρώτης Σερρών». Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται όλα τα διαδικαστικά θέματα για την ομαλή, ασφαλή και άρτια διοργάνωση της «Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών» και λαμβάνεται μέριμνα για την τυχόν απόσπαση εκπαιδευτικών, προς ενίσχυση του έργου της Οργανωτικής Επιτροπής της «Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών».
5. Η «Μαθητιάδα Πρώτης Σερρών» πραγματοποιείται ανά διετία στο Δήμο Πρώτης Σερρών, με έτος πρώτης πραγματοποίησης το 2010.

Άρθρο 31
Σύστημα διαχειριστικής επάρκειας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

1.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α΄) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε) Η ανάληψη και υλοποίηση έργων-ενεργειών, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (συγχρηματοδοτούμενα έργα-ενέργειες) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, και κάθε άλλου έργου, συγχρηματοδοτούμενου ή μη, που εντάσσεται στο πλαίσιο των σκοπών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).»
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ ορίζονται τα όργανα, μονάδες ή στελέχη που είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και προγραμματισμό, την ωρίμανση, τη διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση συμβάσεων, την παρακολούθηση και οικονομική διαχείριση έργων − ενεργειών, την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου αυτών και τον εσωτερικό έλεγχο. Με όμοια απόφαση ορίζεται, επίσης, ο εκπρόσωπος της Διοίκησης που είναι αρμόδιος για την επικοινωνία με τα εξωτερικά μέρη, την παρακολούθηση των διεργασιών και την ενημέρωση της Διοίκησης για τα ζητήματα που αφορούν στο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας του Ι.Κ.Υ..

Άρθρο 32
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.)

1. Το εδάφιο α΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3685/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα Ε.Π.Ι. μπορούν να χρηματοδοτούνται, για βασική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο τους καθώς και για έρευνα που εξυπηρετεί την ανάπτυξη τομέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, να συμμετέχουν σε χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις οικονομικής ενίσχυσης των Ε.Π.Ι., καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 3685/2008 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση που συμμετέχει σε Ε.Π.Ι. μόνο ένα Τμήμα, στο Δ.Σ. συμμετέχουν τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π.. Για τις θέσεις του Διευθυντή και των μελών του Δ.Σ. των Ε.Π.Ι. μπορεί να επιλέγονται και ομότιμοι ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές του συμμετέχοντος ή συμμετεχόντων τμημάτων του ίδιου ή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου που καλύπτει το Ε.Π.Ι..»
3. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 11 του ν. 3685/2008 προστίθεται, αφ’ ης ίσχυσε, εδάφιο ως εξής:
«Η θητεία όλων των μελών των Δ.Σ. και των διευθυντών και αναπληρωτών διευθυντών των υφιστάμενων Ε.Π.Ι. παρατείνεται μέχρι το τέλος της διετίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής, εκτός αν έχουν εκλεγεί νέα Δ.Σ..»
4. Στο άρθρο 12 του ν. 3685/2008 προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία για την εφαρμογή και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 11 λεπτομέρεια, καθώς και κάθε ζήτημα προσαρμογής των υφιστάμενων Ε.Π.Ι. προς τις διατάξεις αυτές.»

Άρθρο 33
Μετεγγραφές

1. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
«9. Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Τμήματος ή στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. για έλεγχο νομιμότητας. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι υποψήφιοι που μετεγγράφονται απαλλάσσονται από την εξέταση σε μαθήματα ή ασκήσεις που εξετάστηκαν με επιτυχία στο Τμήμα προέλευσης. Με την ίδια απόφαση οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές ή σπουδαστές υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης.
10.α. Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για τους μετεγγραφόμενους κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι 15 Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κατάλογος με τις μετεγγραφές που πραγματοποιήθηκαν και την αντιστοιχία των Τμημάτων προέλευσης και υποδοχής αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος προέλευσης και του Τμήματος υποδοχής και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και για τους μετεγγραφόμενους κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. μέχρι 30 Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κατά τον έλεγχο νομιμότητας εάν διαπιστωθεί ότι πραγματοποιήθηκε μετεγγραφή χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου ποσοστού ή χωρίς να υφίσταται αντιστοιχία μεταξύ των Τμημάτων προέλευσης και υποδοχής που δεν οφείλεται σε υποβολή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών ή αναληθούς υπεύθυνης δηλώσεως εκ μέρους του ενδιαφερομένου, η αναπεμπτική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου ή του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. είναι δεσμευτική για το Τμήμα υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή η μετεγγραφή ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος και ο μετεγγραφόμενος φοιτητής ή σπουδαστής διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος υποδοχής και επανεγγράφεται στα μητρώα του Τμήματος προέλευσης.
β. Κατά της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο της νομιμότητας της. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί επίσης, αυτεπαγγέλτως, εντός ενός (1) έτους, να ελέγξει τη νομιμότητα της πράξης του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι.. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη νομιμότητας σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω ελέγχους, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ακυρώνει την πράξη του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. και αναπέμπει την υπόθεση στο οικείο Α.Ε.Ι..»
2. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 3404/2005, προστίθενται οι λέξεις «καθώς και στις περιπτώσεις των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και Εσπερινών Λυκείων».
3. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Το εν λόγω ποσό αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.»
Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Το εν λόγω ποσό αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.»

Άρθρο 34
Ξένα σχολεία

1. Στις τάξεις ξένου σχολείου ιδρυθέντος και λειτουργούντος στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4862/1931 (ΦΕΚ 2 Α΄), στο οποίο ακολουθείται πρόγραμμα σπουδών, χώρας − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή συνδυαστικού προγράμματος όπου μια από τις εμπλεκόμενες χώρες είναι χώρα − μέλος της Ε.Ε., επιτρέπεται η φοίτηση μαθητών, υπηκοότητας χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς περιορισμούς.
2. Στα σχολεία της προηγούμενης παραγράφου, στα οποία ακολουθείται πρόγραμμα σπουδών τρίτης χώρας, επιτρέπεται η φοίτηση Ελλήνων μαθητών, μετά από προηγούμενη άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου Διοικητικού Τομέα, η οποία χορηγείται μετά από αίτηση του έχοντος την επιμέλεια του μαθητού γονέως ή κηδεμόνα, με τα αναγκαία για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά.
Η άδεια χορηγείται στις ακόλουθες περιπτώσεις όταν:
α) Ο μαθητής έχει διπλή υπηκοότητα.
β) Ο μαθητής έχει ελληνική υπηκοότητα αλλά έχει αλλοδαπό έναν εκ των δύο γονέων.
γ) Ο μαθητής έχει άλλο συγγενικό του πρόσωπο 2ου βαθμού το οποίο ήδη φοιτά στο εν λόγω σχολείο.
δ) Ο μαθητής έχει συγγενικό του πρόσωπο 1ου βαθμού το οποίο διδάσκει στο εν λόγω σχολείο.
ε) Είναι τέκνο Διπλωμάτη υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών ή υπαλλήλου ο οποίος υπηρετεί σε Διεθνή Οργανισμό ή σε Οργανισμό με διεθνείς προσφερόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα.
στ) Έχει φοιτήσει ένα από τα προηγούμενα έξι (6) έτη σε ξένο σχολείο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, οποιασδήποτε βαθμίδας.
ζ) Όταν αποδεδειγμένα ο μαθητής θα μετοικήσει εντός της επόμενης τριετίας εκτός Ελλάδος και θα υποχρεωθεί να φοιτήσει σε σχολείο τρίτης χώρας.
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Για τη διαπίστωση της υπαγωγής του μαθητή, προσκομίζονται στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα δικαιολογητικά τα οποία καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, και εφόσον η εκάστοτε διεύθυνση του Σχολείου προσκομίσει πρόγραμμα σπουδών όπου στην αντίστοιχη 1η Δημοτικού ακολουθείται σε εβδομαδιαία βάση 5ωρη υποχρεωτική φοίτηση ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού.
3. Εφόσον μαθητής έχει φοιτήσει σε σχολείο της ανωτέρω παραγράφου, η υπαγωγή και η φοίτησή του στις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αντιστοιχούν στις τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Στις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αντιστοιχούν στις τάξεις μη υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπως εκάστοτε καθορίζονται και ισχύουν, επιτρέπεται η εγγραφή και μετεγγραφή μαθητών, ελληνικής ή αλλοδαπής υπηκοότητας, στα σχολεία του άρθρου 1 του ν. 4862/1931, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό.
5. Το άρθρο 2 του ν. 4862/1931 καταργείται.
6. Το άρθρο 8 του ν. 4862/1931 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι τίτλοι σπουδών, που εκδίδονται από το ξένο σχολείο, θεωρούνται ισότιμοι και αντίστοιχοι των τίτλων που εκδίδονται από τα ελληνικά σχολεία της αυτής βαθμίδας.
2. Οι προϋποθέσεις μετεγγραφής μαθητών από ξένο σχολείο σε ελληνικό ιδιωτικό ή δημόσιο ενεργείται υπό τους όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης σε αντίστοιχη τάξη, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Η διαπίστωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας δεν συνιστά προϋπόθεση για την εγγραφή.»
7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
«η) ελληνόγλωσσης ή δίγλωσσης εκπαίδευσης οι οποίες παρέχουν κάθε είδους επαγγελματική κατάρτιση, αρχική ή συμπληρωματική και εξασφαλίζουν στους εκπαιδευόμενους αντίστοιχα προσόντα με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων.»
8. Οι χορηγούμενοι στους αποφοίτους των μονάδων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2413/1996 τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του ΟΕΕΚ, ως ισότιμοι με τους τίτλους αντιστοίχου διάρκειας φοίτησης ινστιτούτων και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης της ημεδαπής.

Άρθρο 35
Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

1. Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδρομο Evans, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από φαινυλκετονουρία,από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από συμπλοκές συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη με πνευμονική υπέρταση άνω των 50mm Hg, από μονήρη κοιλία, από κοινό αρτηριακό κορμό, από παθήσεις του μυοκαρδίου οποιασδήποτε φύσης που προκαλούν μόνιμη διαταραχή της λειτουργίας της καρδιάς (κλάσμα εξώθησης < 35%), τεκμηριωμένο από εξειδικευμένες νοσοκομειακές μονάδες ηχωκαρδιολογίας και επιβεβαιωμένο σε μαγνητική τομογραφία καρδιάς, από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, από πρωτοπαθή πνευμονική υπέρταση, από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από το σύνδρομο Brugada, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, από κίρρωση ήπατος, από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας, πάσχοντες από τη νόσο του Crohn, πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει ανοσοκατασταλτική αγωγή, καθώς και ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα που έχουν υποβληθεί σε ολική πρωκτοκολεκτομή και μόνιμη ειλεοστομία ή υφολική κολεκτομή με ειλεοπρωκτική αναστόμωση απευθείας ή με δημιουργία ειλεεικής νεοληκύθου, πάσχοντες από θρομβοπενία, από το σύνδρομο Klippel Feil, στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική φαρμακευτική αγωγή, πάσχοντες από τη νόσο Wilson, από το σύνδρομο πολλαπλής νευρινωμάτωσης (Recklinchausen), από πολλαπλούν μυέλωμα, από σαρκοείδωση υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής πνεύμονος ή/και ΚΝΣ, από συστηματική σκληροδερμία με διάχυτη δερματική προσβολή, από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής νεφρών ή/και ΚΝΣ ή/και ορογόνων υμένων ή/και αίματος, από αυτοάνοση ηπατίτιδα, από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των 14 ετών παρά τη βιολογική θεραπεία, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτομή ολική, από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία, από νυκτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία με ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων σε χρόνια βάση, από ιδιοπαθή θρομβοπενικήπορφύρα υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, από αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, καθώς και οι πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα - νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση.
3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για κάθε Τμήμα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ποσοστό 5%, η εισαγωγή γίνεται με κριτήριο το μέσο γενικό βαθμό απόλυσης από το Λύκειο κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν προγενέστερη σειρά προτίμησης και σε περίπτωση ίδιας προτίμησης για το συγκεκριμένο τμήμα προηγούνται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία με βάση το έτος γέννησής τους. Αν ταυτίζεται και το έτος γέννησης εισάγονται ως υπεράριθμοι.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τόπος, ο χρόνος και τρόπος υποβολής τους, τα αναγκαία συλλογικά όργανα για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και εγγραφής των εισαγομένων στα Α.Ε.Ι.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), καθορίζονται ειδικότερα τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης της πάθησης που δικαιολογεί, κατά περίπτωση, την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται η αποζημίωση των μελών των αναγκαίων συλλογικών οργάνων.
5. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο VII του άρθρου 46 του ν. 1946/1991 και του άρθρου 12 του ν. 2640/1998 και της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄).
6. Όπου στο ν. 3282/2004 γίνεται αναφορά στο άρθρο 12 του ν. 2640/1998, νοείται εφεξής το παρόν άρθρο.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που επικυρώνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύματος, είναι δυνατή η εισαγωγή μετά από ειδικές εξετάσεις των υποψηφίων της παραγράφου 1 καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης των σχετικών καλλιτεχνικών δεξιοτήτων για την εισαγωγή των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Άρθρο 36
Κύρωση της υπ’ αριθμ. 679/1996 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 826 Β΄)

Κυρώνεται δια του παρόντος η υπ’ αριθμ. 679/1996 (ΦΕΚ 826 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β1/819 απόφασης «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»», ως ισχύει σήμερα και αναδρομικά από την έκδοσή της.

Άρθρο 37
Μετακινήσεις μαθητών ΑμεΑ

Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑΕ γίνεται είτε με κοινά δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων τα οποία ανήκουν στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Συγκροτήματος είτε με μεταφορικά μέσα μισθωμένα από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ επιτρέπεται η αγορά ή μίσθωση σχολικών λεωφορείων εξειδικευμένων προδιαγραφών που τάσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τη μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑΕ που διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέσεις οδηγών και συνοδών των μαθητών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, που κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στις ΣΜΕΑΕ. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αυτών. Η αντιμετώπιση των δαπανών κίνησης, συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης των αυτοκινήτων που έχουν κατανεμηθεί στις ΣΜΕΑΕ που διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία γίνεται από τις οικείες Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται για το σκοπό αυτόν από πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ειδικά για το τετράμηνο από 1.9.2009 έως 31.12.2009, η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑΕ που δεν διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία θα πραγματοποιείται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με την ανανέωση των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων. Με την ανάδειξη των νέων μειοδοτών λύονται αυτομάτως και αζημίως οι υπάρχουσες συμβάσεις.
Στις ΣΜΕΑΕ που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2009-2010, καθώς και σε όσες ΣΜΕΑΕ δεν υφίστανται συμβάσεις μεταφοράς μαθητών, η μεταφορά των μαθητών ανατίθεται απευθείας με απόφαση της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής και μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαγωνισμών και την ανάδειξη των νέων μειοδοτών. Με την ανάδειξη των νέων μειοδοτών οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτομάτως και αζημίως.»

Άρθρο 38
Κατάργηση - Τροποποίηση άλλων διατάξεων

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992, καθώς και η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α΄), καταργούνται.
2. Στο άρθρο 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄) προστίθεται παράγραφος 13 που έχει ως εξής:
«13. Σε περίπτωση που οι φορείς των εδαφίων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού δεν ορίσουν εκπρόσωπο εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, τα μέλη των ανωτέρω τριμελών επιτροπών ορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Οι τριμελείς επιτροπές οφείλουν να περαιώνουν το έργο τους εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης συγκρότησής τους.»
3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Επιτρέπεται στα A.E.I, η σύναψη συμβάσεων έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες καθαριότητας και φυλάξεως των κτιρίων και εν γένει εγκαταστάσεων, ιδιόκτητων ή μη, των ιδρυμάτων, καθώς και συντήρησης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων που περιβάλλουν τα ακίνητα και τις εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος.»
4. α) Το παράβολο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄) για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
β) Το παράβολο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3696/2008 για την ανανέωση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών ορίζεται σε εξακόσια (600) ευρώ.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3696/2008.
5. Στο τέλος της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 2530/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 3255/2004, εφαρμόζεται αναλόγως.»

Άρθρο 39
Θέματα προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) προστίθεται ο κλάδος ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και από τον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων το Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
2.α. Στο τέλος της περ. δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) προστίθεται η φράση «ή του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης».
β. Στον κλάδο ΠΕ09 Οικονομολόγων της περ. θ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), εντάσσονται και οι πτυχιούχοι του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
γ. Στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων της περ. ι΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), εντάσσονται και οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
δ. Η παράγραφος 8β i) του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η περίπτωση α΄ του άρθρου 1 του π.δ. 118/1995 (ΦΕΚ 75 Α΄) συμπληρώνεται ως ακολούθως: ή πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους» Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.»
3. Η κατά το άρθρο 9 παράγραφος 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄) δήλωση προτίμησης για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε ένα μόνον κλάδο, για όσους δεν την υπέβαλαν το διδακτικό έτος 2005−2006, καθώς και για όσους δεν κατέστη δυνατή η επιλογή κλάδου, επειδή η ημερομηνία λήψης του πτυχίου του δεύτερου κλάδου, στον οποίο επιθυμούσαν να υπολογιστεί η ως άνω προϋπηρεσία, είναι μεταγενέστερη της κτήσης της προϋπηρεσίας αυτής, υποβάλλεται εφάπαξ μαζί με την αίτηση εγγραφής στους πίνακες αναπληρωτών ή ωρομισθίων του διδακτικού έτους 2009−2010. Για την ανωτέρω διαδικασία λαμβάνεται υπόψη η προσφερθείσα προϋπηρεσία μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2004−2005.
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1.8.2009.
4. Από την έναρξη του σχολικού έτους 2009−2010 και εφεξής οι εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και πέραν των οριζόμενων από τις σχετικές διατάξεις ποσοστών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου ανά κλάδο και ειδικότητα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς διορισμού των υποψηφίων.
5. Για το σχολικό έτος 2009−2010 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών νηπιαγωγείων ορίζεται η 10η Αυγούστου 2009.

Άρθρο 40

Α.1. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που πληρώθηκαν από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) μέχρι και την 31.12.2008 σε φυσικά πρόσωπα ως αμοιβή για συμβάσεις έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1, με κωδικό δαπάνης 61.00, της Πράξης «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης και Διασφάλισης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ II του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με κωδικό MIS 113837, ενταγμένου στο Π.Δ.Ε. με κωδικό ΣΑΕ 2006ΣΕ24530251.
2. Καταλογισμοί που έγιναν για δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου αίρονται, τυχόν δε βεβαιωθέντα ποσά από την αιτία αυτή σε βάρος των καταλογισθέντων διαγράφονται.

Άρθρο 41
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
User avatar
civilaras
member
member
 
Posts: 55
Joined: Sat Mar 09, 2013 8:03 am
Σχολή: Μεταπτυχιακός
Gender: Male

Re: Νομοθεσία για τα ΑΕΙ

PostAuthor: civilaras » Fri Jan 23, 2015 1:54 am

Ν 3696/2008
Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις


Άρθρο 1
Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

1.α. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
β. Επίσης, περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολλέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των οποίων τα προγράμματα σπουδών οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor’s) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας ή σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master’s), εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης.
γ. Τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια των στοιχείων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου δύνανται της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις της Θ.16 του ν. 4093/2012.
2. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης από φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή νομικά πρόσωπα υπάγεται σε κρατικό έλεγχο που ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η υπουργική απόφαση για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
3. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τμήμα Κολλεγίων, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος. Του Τμήματος αυτού προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 9
Διευθυντής Κολλεγίου

1. Το Κολλέγιο διοικείται από Διευθυντή, ο οποίος ορίζεται από τον ιδιοκτήτη και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου, να συντρέχουν στο πρόσωπό του τα προσόντα της παρ. 1 του άρθρου 2 και να μην συντρέχει στο πρόσωπό του η ασυμβίβαστη ιδιότητα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Δεν αποκλείεται ο ιδιοκτήτης του Κολλεγίου να οριστεί και Διευθυντής του υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση απουσίας του Διευθυντή, αυτός αναπληρώνεται από διδάσκοντα του Κολλεγίου με ανάλογα προσόντα.
2. Ο ορισμός του Διευθυντή Κολλεγίου γνωστοποιείται εντός τριών (3) ημερών στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συνυποβάλλονται τα συνοδευτικά έγγραφα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και δήλωση του ιδιοκτήτη ή του κατά νόμο υπευθύνου του Κολλεγίου για τον αναπληρωτή Διευθυντή.

Άρθρο 10
Σύμπραξη με ιδρύματα της αλλοδαπής

1. Αποκλειστικά και μόνο Κολλέγια που έχουν ισχύουσα άδεια μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος.
2. Για τη σύμπραξη Κολλεγίου με ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται να συντρέχουν κατ’ ελάχιστο οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Η συμφωνία σύμπραξης να υπογράφεται με ίδρυμα της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές της χώρας του και πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται τούτο σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας του.
(β) Οι διδάσκοντες σε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού στο ίδρυμα της αλλοδαπής και τούτο να πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του αλλοδαπού ιδρύματος.
(δ) Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται από το Κολλέγιο που συμπράττει να έχουν πιστοποιηθεί επισήμως από το ίδρυμα της αλλοδαπής.
(ε) Οι όροι εισαγωγής, φοίτησης, αξιολόγησης, εξέλιξης και αποφοίτησης των σπουδαστών να είναι συγκρίσιμοι με αυτούς που ισχύουν σε ίδιο ή συγκρίσιμο πρόγραμμα του ιδρύματος της αλλοδαπής.
(στ) Το Κολλέγιο να έχει αξιολογηθεί υποχρεωτικά: i) από το ίδρυμα της αλλοδαπής και από τις αρχές που προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας προέλευσης και ii) από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πεδίο της αρμοδιότητάς του.
3. Η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να αποδεικνύεται από το Κολλέγιο με την προσκόμιση αντιγράφου της συμφωνίας και κάθε άλλου πρόσφορου αποδεικτικού μέσου. Για το ίδρυμα της αλλοδαπής ζητείται η γνώμη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην παροχή προγραμμάτων σπουδών από τα Κολλέγια.

Άρθρο 11
Λοιποί πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης

1. «Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) παρέχουν υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Τα Ε.Ε.Σ., ύστερα από την αδειοδότησή τους, εγγράφονται στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης.
2. Για την αδειοδότηση των Ε.Ε.Σ. λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Κτηριακές υποδομές και εξοπλισμός που να ανταποκρίνονται προς τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών και τον αριθμό των σπουδαστών. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούν τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων.
β. Διοικητικό προσωπικό που εξασφαλίζει τη γραμματειακή υποστήριξη και τον οργανωτικό σχεδιασμό των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης.
γ. Οι ιδιοκτήτες, οι υπεύθυνοι, οι διευθυντές και οι διδάσκοντες στα Ε.Ε.Σ. πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιημένου τίτλου σπουδών του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το πρόγραμμα σπουδών που διδάσκουν. Δεν απαιτείται η κατοχή του τίτλου σπουδών που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων για τα οποία επαρκούν μόνο ειδικές τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες ή συναφής επαγγελματική εμπειρία.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια, οι όροι και η διαδικασία για την αδειοδότηση των Ε.Ε.Σ..
6. Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών που λειτουργούν σύμφωνα με το ν.δ. της 9/9 Οκτωβρίου 1935 (ΦΕΚ 451 Α΄) προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος μέσα σε προθεσμία δεκαοκτώ μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Άρθρο 12

1. Το Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης:
α) Παραλαμβάνει τις αιτήσεις Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης για την έκδοση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4 και 6. Παραλαμβάνει, επίσης, τις αιτήσεις για τροποποίηση άδειας λειτουργίας και την έγγραφη ενημέρωση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8.
β) Εξετάζει τις αιτήσεις για την έκδοση άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 και εισηγείται σχετικώς στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
γ) Τηρεί το Μητρώο Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 14.
δ) Τηρεί το Μητρώο Διδασκόντων του άρθρου 15.
ε) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης για τη συνδρομή των όρων της άδειας ίδρυσής τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και διαρκής και στο πλαίσιο του τα ελεγχόμενα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να προσκομίζουν τα κατά περίπτωση έγγραφα των άρθρων 2, 3 και 4, εφόσον ζητηθούν. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται Έκθεση.
στ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την ανάκληση άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης εφόσον συντρέχουν οι όροι του άρθρου 5 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 8, που αφορούν την άδεια ίδρυσης.
ζ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης για τη συνδρομή των κριτηρίων και στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής. Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και διαρκής, πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως και με αυτοψία. Τα ελεγχόμενα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να προσκομίζουν οποιαδήποτε έγγραφα ζητηθούν και άπτονται της λειτουργίας τους. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται Έκθεση.
2. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.:
γ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί των λοιπών παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 11 για τη συνδρομή των κριτηρίων και στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής. Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και διαρκής, πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, καθώς και με αυτοψία και στο πλαίσιό του οι ελεγχόμενοι πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης υποχρεούνται να προσκομίζουν οποιαδήποτε έγγραφα ζητηθούν και άπτονται της λειτουργίας τους. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται Έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ε) Ανακαλεί την άδεια λειτουργίας λοιπών παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 11 εάν συντρέξει περίπτωση παράβασης του παρόντος νόμου ή όρου της άδειας λειτουργίας τους.
στ) Τηρεί το Μητρώο Ε.Ε.Σ. της παραγράφου 2 του άρθρου 14.
3. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 2 μπορεί να εξειδικεύεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 14
Μητρώο Κολλεγίων και Μητρώο Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών

1. Στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τηρείται Μητρώο των Κολλεγίων που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας. Στο Μητρώο τηρούνται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία υποβάλλονται από τα Κολλέγια για τη λήψη των αδειών αυτών, οι εκθέσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τηρείται Μητρώο Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών που έχουν λάβει σχετική άδεια. Στο Μητρώο τηρούνται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία υποβάλλονται από τα Ε.Ε.Σ. για τη λήψη της άδειας.

Άρθρο 15
Μητρώο Διδασκόντων σε κολλέγια

1. Το διδακτικό προσωπικό των Κολλεγίων εγγράφεται με αίτησή του σε Μητρώο Διδασκόντων, το οποίο τηρείται στο Τμήμα Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδει και τη σχετική βεβαίωση εγγραφής. Το διδακτικό προσωπικό των Κολλεγίων επιλέγεται από τους ιδιοκτήτες τους ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους υποχρεωτικώς μεταξύ αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διδασκόντων.
2. Στην αίτησή τους για εγγραφή οι υποψήφιοι διδάσκοντες υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Αντίγραφο πτυχίου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.
(β) Παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται με Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
(γ) Βεβαίωση του συμπράττοντος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος του στοιχείου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 εφόσον δεν κατατίθεται πράξη ισοτιμίας του στοιχείου α΄ του παρόντος.
(δ) Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη καταδίκης για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση.
3. Οι διδάσκοντες κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους στα Κολλέγια υποβάλλουν τα εξής:
(α) Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, που τηρείται στο Κολλέγιο που προσλαμβάνονται και
(β) Ποινικό Μητρώο Δικαστικής Χρήσης.
4. Το τρίτο εδάφιο του στοιχείου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4076/2012, διατηρείται σε ισχύ.

Άρθρο 16
Ευθύνη Ιδιοκτήτη - Διευθυντή

Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή ο κατά νόμο υπεύθυνος της ένωσης προσώπων και ο Διευθυντής του Κολλεγίου είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στο Τμήμα Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κάθε στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του. Υποχρεούνται επίσης να επιτρέπουν την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους οποτεδήποτε τους ζητηθεί.

Άρθρο 17
Επωνυμία και προβολή

1. Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές πράξεις τους όσο και στις εν γένει προς τα έξω σχέσεις τους τον τίτλο: «Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης». Κάτω από τον τίτλο τίθεται η επωνυμία του Κολλεγίου με στοιχεία τα οποία δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν σε μέγεθος εκείνα του τίτλου. Οποιαδήποτε άλλη προσθήκη, αφαίρεση ή αλλοίωση στον καθιερωμένο τίτλο απαγορεύεται. Απαγορεύεται στα Κολλέγια να χαρακτηρίζονται Πανεπιστήμιο, Σχολή, Οργανισμός, Ινστιτούτο, Ακαδημία ή να φέρουν οποιαδήποτε άλλη προσωνυμία η οποία δύναται να παραπλανήσει ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Απαγορεύεται η αναγραφή στη χορηγούμενη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σπουδών άλλης ονομασίας από αυτήν στην οποία είναι αναγνωρισμένα.
2. Εταιρικές επωνυμίες, καθώς και σήματα, που έχουν εγκριθεί και καταχωρηθεί νομίμως, μπορεί να διατηρούνται μόνο εφόσον δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Πάροχοι πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων η επωνυμία έχει οριστεί με νόμο έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να φέρουν την επωνυμία τους.
3. Πλην των δημόσιων Πανεπιστημίων δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου «Πανεπιστήμιο» στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, για το χαρακτηρισμό αυτού του ιδίου. Μόνο οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης επιτρέπεται να φέρουν το χαρακτηρισμό «Κολλέγιο» στο συγκεκριμένο χώρο εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Άρθρο 18
Τήρηση βιβλίων και αρχείου Υποχρέωση ενημέρωσης

1. Κάθε Κολλέγιο υποχρεούται να τηρεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα εξής βιβλία:
(α) Το σύνολο των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
(β) Βιβλίο διδακτικού προσωπικού ανά ειδικότητα.
(γ) Βιβλίο σπουδαστών στο οποίο αναγράφονται ανά σπουδαστικό έτος κατά τμήμα και κατά σειρά εγγραφής οι σπουδαστές με χρονολογία έναρξης και προβλεπόμενης λήξης των σπουδών τους και τις διευθύνσεις κατοικίας τους.
(δ) Τα βιβλία που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ισχύει.
2. Σε πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο της εγκατάστασης αναρτάται πίνακας, υπογεγραμμένος από τον Διευθυντή του Κολλεγίου, στον οποίο αναγράφεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας και το ονοματεπώνυμο των διδασκόντων, καθώς επίσης και οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας.
3. Κάθε Κολλέγιο τηρεί αρχείο που περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα σχετικά με το προσωπικό του και το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο δημόσιας αρχής.
4. Τα Κολλέγια μέχρι τέλους Οκτωβρίου κάθε έτους υποβάλλουν στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατάσταση με το διδακτικό προσωπικό και τους εγγεγραμμένους σπουδαστές. Οποιαδήποτε αλλαγή στις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή κοινοποιείται στο ίδιο Γραφείο εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής σε κάθε πρόγραμμα σπουδών.

Άρθρο 21
Σπουδαστές από το εξωτερικό

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών εξασφαλίζει κάθε δυνατή διευκόλυνση για την προσέλκυση σπουδαστών από το εξωτερικό για φοίτηση στα Κολλέγια και στα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση και προσέλκυση σπουδαστών για τη φοίτηση στα Κολλέγια και στα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών.

Άρθρο 22
Κυρώσεις

1. Οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στον ιδιοκτήτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπο ή στον υπεύθυνο κατά νόμο του Κολλεγίου.
2. Ειδικότερα επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
α. Στον ιδιοκτήτη ή κατά νόμο υπεύθυνο του Κολλεγίου:
(i) Για τη λειτουργία Κολλεγίου χωρίς άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας πρόστιμο από 50.000 έως 100.000 ευρώ.
(ii) Για την παράλειψη ορισμού Διευθυντή του Κολλεγίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος νόμου, πρόστιμο από 15.000 έως 25.000 ευρώ.
(iii) Για την απασχόληση διδακτικού προσωπικού κατά παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου πρόστιμο από 10.000 έως 25.000 ευρώ ανά διδάσκοντα.
(iv) Για την παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά με τις κτιριολογικές υποδομές, τους όρους λειτουργίας και τις συνθήκες υγιεινής περιλαμβανομένης της απαγόρευσης της συστέγασης και της συλλειτουργίας πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ.
(v) Για την παράβαση των υποχρεώσεων επωνυμίας και προβολής πρόστιμο από 50.000 έως 60.000 ευρώ.
(vi) Για την παράβαση των υποχρεώσεων τήρησης βιβλίων και αρχείου του άρθρου 18 του παρόντος νόμου πρόστιμο από 15.000 έως 25.000 ευρώ ανά περίπτωση.
(vii) Για παρεμπόδιση ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ ανά περίπτωση.
(viii) Για μη ενημέρωση του Μητρώου Κολλεγίων για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά τη λειτουργία του Κολλεγίου πρόστιμο από 20.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση.
β. Στους κατόχους άδειας ίδρυσης Κολλεγίου, εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραπλάνηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλης δημόσιας αρχής, καθώς και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, υποτροπής ή δυστροπίας σε υποδείξεις και συστάσεις ανακαλούνται αυτοδικαίως όλες οι άδειες Κολλεγίων, οι οποίες κατέχονται από το αυτό φυσικό πρόσωπο, την ένωση φυσικών προσώπων ή το νομικό πρόσωπο.
γ. Στον Διευθυντή του Κολλεγίου:
(i) Για διεύθυνση Κολλεγίου που στερείται άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, η ποινή της προσωρινής στέρησης για δύο (2) έτη της δυνατότητας για τη διεύθυνση Κολλεγίου.
(ii) Για παράλειψη κατάθεσης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών των καταστάσεων διδακτικού προσωπικού και σπουδαστών ποινή έγγραφης επίπληξης και πρόστιμο από 7.000 έως 10.000 ευρώ.
(iii) Για την απασχόληση διδακτικού προσωπικού κατά παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, πρόστιμο από 10.000 έως 20.000 ευρώ ανά διδάσκοντα.
(iv) Για την παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά με τις κτιριολογικές υποδομές, τους όρους λειτουργίας και τις συνθήκες υγιεινής πρόστιμο περιλαμβανομένης της απαγόρευσης της συστέγασης και της συλλειτουργίας από 20.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση.
(v) Για την παράβαση των υποχρεώσεων επωνυμίας και προβολής του άρθρου 17 του παρόντος νόμου πρόστιμο από 20.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση.
(vi) Για την παράβαση των υποχρεώσεων τήρησης βιβλίων και αρχείου του άρθρου 18 του παρόντος νόμου πρόστιμο από 10.000 έως 20.000 ευρώ ανά περίπτωση.
(vii) Για τη χορήγηση τίτλου σπουδών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ ανά περίπτωση.
δ. Στο Προσωπικό του Κολλεγίου:
Για την παράβαση από το προσωπικό των διατάξεων του παρόντος νόμου αυτού επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ.
ε. Στον ιδιοκτήτη ή κατά νόμο υπεύθυνο λοιπών παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης:
(i) Για παράνομη σύμπραξη κατά το άρθρο 10 του παρόντος νόμου επιβάλλεται πρόστιμο από 40.000 έως 60.000 ευρώ.
(ii) Για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου επιβάλλεται πρόστιμο από 50.000 έως 60.000 ευρώ.
(iii) Για λειτουργία χωρίς την άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου πρόστιμο από 50.000 έως 60.000 ευρώ.
3. Το ύψος των προστίμων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εισπράττονται από τα Δημόσια Ταμεία και αποδίδονται υπέρ Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Ανεξαρτήτως των από το άρθρο αυτό προβλεπόμενων ποινών, η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών από εκπαιδευτήριο που προβάλλεται ως «Κολλέγιο» χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου ή ως «Πανεπιστήμιο», πλην των δημόσιων πανεπιστημίων, συνεπάγεται την άμεση διακοπή της λειτουργίας του. Η διακοπή της λειτουργίας επέρχεται με τη σφράγιση της εγκατάστασης και την αφαίρεση όλων των σχετικών επιγραφών και πραγματοποιείται μετά την αποστολή σχετικού έγγραφου αιτήματος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές της περιοχής στην οποία λειτουργεί παράνομα ο εκπαιδευτικός φορέας. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση που το Κολλέγιο που εξακολουθεί να λειτουργεί παρά την ανάκληση της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας.

Άρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα Ε.Ε.Σ. υποχρεούνται να προσαρμοσθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου έως 31 Αυγούστου του 2011. Τα Ε.Ε.Σ. υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές τους πράξεις όσο και στις εν γένει προς τα έξω σχέσεις τους αποκλειστικά και μόνο τον τίτλο «Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών». Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να δίνεται παράταση της προθεσμίας αυτής μέχρι ένα (1) χρόνο, μόνο για ζητήματα κτηριολογικής προσαρμογής. Σε αντίθετη περίπτωση διατάσσεται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διακοπή της λειτουργίας τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 5 του παρόντος νόμου.
2. Σπουδαστές οι οποίοι κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου φοιτούν σε Ε.Ε.Σ. ή άλλο πάροχο υπηρεσιών μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που δεν θα λάβουν τις προβλεπόμενες άδειες μπορούν να μετεγγράφονται για το υπόλοιπο της φοίτησής τους σε αδειοδοτημένο Κολλέγιο ή άλλο Ε.Ε.Σ..

Άρθρο 24
Λοιπές διατάξεις

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις όμως αυτές εξακολουθούν να ισχύουν για τους ήδη εγγεγραμμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε Π.Μ.Σ. και για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατ’ εξαίρεση εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφόσον δεν έχε συγκροτηθεί, κατά τη δημοσίευσή του, η επταμελής εξεταστική επιτροπή κρίσεως του υποψήφιου διδάκτορα.»

Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
User avatar
civilaras
member
member
 
Posts: 55
Joined: Sat Mar 09, 2013 8:03 am
Σχολή: Μεταπτυχιακός
Gender: Male

Re: Νομοθεσία για τα ΑΕΙ

PostAuthor: civilaras » Fri Jan 23, 2015 1:57 am

Ν 3328/2005
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Ίδρυση - Νομική Μορφή - Έδρα

Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Οργανισμός στις διεθνείς του σχέσεις χρησιμοποιεί την επωνυμία: «Hellenic National Academic Recognition and Information Center (Hellenic NARIC)».

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός του Οργανισμού είναι:
α) Η αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής και
β) η παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
2. Ο Οργανισμός για την επίτευξη του σκοπού του:
α) Συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, κυρίως σχετικά με την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα και λειτουργεί ως Κέντρο ενημέρωσης για θέματα πανεπιστημιακής και ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης.
β) Συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, παρακολουθεί τις εξελίξεις που σημειώνονται διεθνώς στο χώρο αυτόν, ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα πανεπιστήμια και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (T.E.I.) για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παρέχει πληροφορίες σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή αρμόδια Κέντρα και αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των ελληνικών πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Συμβουλεύει, επίσης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανάγκη δημιουργίας στην ημεδαπή νέων τμημάτων, που λειτουργούν ήδη στην αλλοδαπή.
γ) Συμμετέχει σε συσκέψεις και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα από το ευρωπαϊκό δίκτυο των αντίστοιχων κέντρων ακαδημαϊκών αναγνωρίσεων και πληροφόρησης (NARIC), του οποίου είναι μέλος.
δ) Συνεργάζεται με όργανα που έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 3
Ορισμοί

Κατά την έννοια του νόμου αυτού:
α) «Ανώτατη εκπαίδευση πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης» είναι η εκπαίδευση που παρέχεται από πανεπιστήμια και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
β) «Τίτλος σπουδών» είναι πτυχίο ή δίπλωμα, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο κάτοχος του έχει ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης.
γ) «Πτυχίο» είναι ο τίτλος αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος χορηγείται μετά από επιτυχή ολοκλήρωση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
δ) «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα» είναι ο τίτλος που χορηγείται σε κατόχους πτυχίου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
ε) «Διδακτορικό Δίπλωμα» είναι ο τίτλος που χορηγείται από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε κατόχους πτυχίου μετά επιτυχή εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής διατριβής.
στ) «Αναγνώριση τίτλου σπουδών» είναι η βεβαίωση και η διαπίστωση από τον Οργανισμό της «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» του τίτλου. Η αναγνώριση αφορά πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα και διδακτορικά διπλώματα.
ζ) «Αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα» είναι το πανεπιστήμιο και το τεχνολογικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που έχει κριθεί ως ομοταγές από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού.
η) Ομοταγές θεωρείται το εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής που αναγνωρίζεται από τα αρμόδια όργανα της χώρας του, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
αα) Η διδασκαλία και η εξέταση περιλαμβάνει τα αναγκαία για την αντίστοιχη επιστήμη μαθήματα.
ββ) Το ανώτατο ίδρυμα απονέμει ως τίτλους σπουδών πτυχία ή μεταπτυχιακά διπλώματα ή διδακτορικά διπλώματα. Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται ως ομοταγή και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και οι Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών (εικαστικών τεχνών, μουσικής, θεάτρου, χορού, κινηματογράφου) που απονέμουν ως τίτλους σπουδών μόνο πτυχία.
γγ) Το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού προσωπικού του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών έχει διδακτορικό δίπλωμα. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών (εικαστικών τεχνών, μουσικής, θεάτρου, χορού, κινηματογράφου).
δδ) Όταν οι απονεμόμενοι τίτλοι οδηγούν σε επαγγελματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα αυτά αναγνωρίζονται στη χώρα που λειτουργεί το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
εε) Η διάρκεια σπουδών είναι τουλάχιστον τριετής για το προπτυχιακό και ενός έτους για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, οι δε σπουδαστές έχουν περατώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι».
1. Η «ισοτιμία» αναγνωρίζεται εφόσον:
α) Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής. Εξαιρούνται από την προϋπόθεση της διαδικασίας της διδασκαλίας και μάθησης τα ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για το σκοπό αυτόν, ότι ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα και ότι η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες με αυτές που ισχύουν στα άλλα προγράμματα σπουδών με παρακολούθηση.
β) Όλο το πρόγραμμα σπουδών έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τουλάχιστον το ½ του προγράμματος ή τα δύο έτη, σε περίπτωση που η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής, έχει πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών μπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διάρκεια των σπουδών υπολογίζεται σε ακαδημαϊκά έτη, εξάμηνα ή διδακτικές μονάδες ή σε συνδυασμό αυτών.
2. Ειδικότερα για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που αποκτώνται μετά από τριετή φοίτηση, όταν για τα αντίστοιχα προγράμματα της ημεδαπής προβλέπεται τετραετής ή πενταετής φοίτηση, «ισοτιμία» ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» του πτυχίου αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος. Στην περίπτωση αυτή δεν αναγνωρίζεται «ισοτιμία» του μεταπτυχιακού διπλώματος. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν κρίνεται απαραίτητη προκειμένου για ισοτιμία με πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Σε ειδικές περιπτώσεις εντατικών προγραμμάτων της αλλοδαπής τριετούς διάρκειας, όταν τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά προγράμματα της ημεδαπής είναι τετραετούς διάρκειας, είναι δυνατόν με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Τμήματος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού, να χορηγηθεί «ισοτιμία» ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» στο πτυχίο χωρίς παράλληλη συνεκτίμηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Στη σχετική απόφαση λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και ιδίως οι διδακτικές μονάδες (credits) του προγράμματος σπουδών του αλλοδαπού ιδρύματος και η τυχόν αξιολόγηση ή πιστοποίηση του από αναγνωρισμένους φορείς ανώτατης εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται.
3. «Ισοτιμία και αντιστοιχία» αναγνωρίζεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής. Ο Οργανισμός μπορεί να απαιτήσει επιπλέον επιτυχή εξέταση σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα έξι. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί έως δέκα, όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων με τίτλους, που αποκτώνται στην ημεδαπή μετά από σπουδές τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας. Αν η διαφορά του προγράμματος σπουδών της ημεδαπής από το πρόγραμμα της αλλοδαπής είναι τόσο σημαντική ώστε να μη μπορεί να χορηγηθεί «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου ούτε με τη συμπληρωματική εξέταση σε έξι ή, αναλόγως, δέκα μαθήματα, τότε αναγνωρίζεται «ισοτιμία» εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1. Τα συμπληρωματικά μαθήματα ορίζονται από το οικείο Τμήμα του Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από εισήγηση της αρμόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.).
4. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποχρεούνται να δέχονται, μέσα στις δύο επόμενες από την υποβολή στο ίδρυμα της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου εξεταστικές περιόδους, υποψηφίους που παραπέμπονται από τον Οργανισμό για εξέταση σε συμπληρωματικά μαθήματα σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το 10% των εισακτέων στα αντίστοιχα Τμήματα κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Παράλειψη της υποχρεώσεως τους αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος.
5. Ο Οργανισμός σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και τεχνολογικά τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης διενεργεί ειδικές γραπτές εξετάσεις για την αξιολόγηση των απαιτούμενων συμπληρωματικών μαθημάτων και για τον έλεγχο των αποκτηθεισών γνώσεων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Οι εξετάσεις μπορεί να γίνονται και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Η εξεταστέα ύλη προσδιορίζεται εκ των προτέρων, ισχύει για ένα έτος, ανακοινώνεται δημοσίως και έχει το αντίστοιχο επιστημονικό επίπεδο των εξετάσεων που διοργανώνουν τα ημεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα γα την απόκτηση του αντίστοιχου πτυχίου. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι εξετασθέντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την επίδειξη του γραπτού τους από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού και την επαναβαθμολόγησή του, εάν προκύψει σφάλμα ή παράλειψη στην αρχική βαθμολόγηση. Ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και τη διαδικασία επαναβαθμολόγησης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού κατά το άρθρο 15 παρ. 2. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο στον Οργανισμό.
6. Η «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου για την οποία απαιτούνται συμπληρωματικά μαθήματα αναγνωρίζεται μετά την υποβολή στοιχείων που αποδεικνύουν επιτυχή εξέταση στα εν λόγω μαθήματα.
7. Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι αναγνωρίζονται μόνο ως ισότιμοι.
8. Οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελληνική Δημοκρατία, είναι ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών των ελληνικών δημοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εφαρμοζόμενων αναλογικά των παραγράφων 2 έως 7 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5
Οργάνωση

Όργανα του Οργανισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και τα Τμήματα του, ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, οι Εκτελεστικές Επιτροπές (Ε.Ε.), οι Ειδικοί Εισηγητές, οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι και οι διοικητικοί υπάλληλοι.

Άρθρο 6
Όργανα διοίκησης - Συγκρότηση και λειτουργία

1. Όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι το Δ.Σ., ο Πρόεδρος, οι δύο Αντιπρόεδροι και οι Ε.Ε. Το Δ.Σ. συγκροτείται από τον Πρόεδρο και είκοσι ένα μέλη, δεκατέσσερα των οποίων είναι εν ενεργεία καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων και τα επτά καθηγητές ελληνικών T.E.I. Τα δεκατέσσερα μέλη του Δ.Σ. προέρχονται ανά ένας από τους επιστημονικούς κλάδους: Φιλοσοφίας ή Φιλολογίας, Ψυχολογίας ή Θεολογίας, Νομικής, Θετικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Επιστημών Μηχανικών, Νέων Τεχνολογιών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, Γεωτεχνικών Επιστημών, Κτηνιατρικής, Φυσικής Αγωγής και Καλών Τεχνών. Τα υπόλοιπα επτά μέλη είναι καθηγητές T.E.I, και προέρχονται από τους εξής επιστημονικούς κλάδους: Ένα μέλος από τον κλάδο Διοίκησης Οικονομίας, δύο από τους κλάδους Επαγγελμάτων Υγείας, τρία από τους κλάδους Τεχνολογικών Επιστημών Μηχανικών και ένα μέλος από τους κλάδους Τεχνολογικών Γεωτεχνικών Επιστημών και Τροφίμων.
2. Ο Πρόεδρος και ο Α' Αντιπρόεδρος είναι καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων και ο Β' Αντιπρόεδρος καθηγητής ελληνικών τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
3. Ο Πρόεδρος και τα είκοσι ένα μέλη του Δ.Σ., μεταξύ των οποίων και οι δύο Αντιπρόεδροι, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τους αναπληρωτές των μελών του Δ.Σ., για τριετή θητεία, από τους υπηρετούντες καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που συντάσσουν τα ημεδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος των μελών τους. Για το διορισμό του Προέδρου απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η οποία παρέχεται κατά τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη του Δ.Σ. αντικαθίστανται λόγω παραιτήσεως, απώλειας της ιδιότητας με την οποία έχουν διορισθεί και για σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους, ιδίως όταν απουσιάζουν επί τρεις συνεχόμενες συνεδρίες του Συμβουλίου και εφόσον το διάστημα μεταξύ της πρώτης και της τρίτης συνεδρίας δεν είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών, και όταν αδυνατούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, λόγω υποχρεωτικής απουσίας στο εξωτερικό πέραν των δύο (2) μηνών, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, έστω και αν οφείλεται σε ανωτέρα βία.
4. Το Δ.Σ. λειτουργεί σε Ολομέλεια και σε δύο Τμήματα, το Α' Τμήμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με δεκατέσσερα μέλη και το Β' Τμήμα ανώτατης εκπαίδευσης τεχνολογικής κατεύθυνσης με επτά μέλη. Το Τμήμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Α' Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. που προέρχονται από τα πανεπιστήμια. Το Τμήμα ανώτατης εκπαίδευσης τεχνολογικής κατεύθυνσης απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Β Αντιπρόεδρο και τα μέλη που προέρχονται από τα τεχνολογικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Κάθε Τμήμα συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, τουλάχιστον τέσσερις φορές κάθε έτος ή οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαία μετά από πρόσκληση του αρμόδιου Αντιπροέδρου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Τμημάτων δύνανται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ειδικοί Εισηγητές, μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού ή άλλα πρόσωπα που μπορούν να παράσχουν σχετικές με το συζητούμενο θέμα πληροφορίες.
5. Κάθε Τμήμα ορίζει τριμελείς Ε.Ε. που αποτελούνται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη του Τμήματος συγγενών επιστημονικών κλάδων. Για κάθε Ε.Ε. ορίζονται οι κλάδοι σπουδών για τις οποίες είναι αρμόδια να εξετάζει και να αποφασίζει. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορίζει κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς του αυτής, κατά παρέκκλιση από την παρ. 2 του άρθρου 9, ως αναπληρωτή του είτε τον Αντιπρόεδρο είτε άλλο μέλος του οικείου Τμήματος.
6. Η Ολομέλεια, τα Τμήματα και οι Ε.Ε., αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν, συντίθενται και λειτουργούν σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999). Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν νομίμως και όταν εκλείπουν ή χάνουν την ιδιότητα τους αυτή τα τακτικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες Ολομέλειας και Τμημάτων Δ.Σ.

1. Η Ολομέλεια του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Μελετά θέματα γενικότερης σημασίας που παραπέμπονται από τα Τμήματα του ή είναι κοινού ενδιαφέροντος για αυτά ή που αφορούν στη γενική πολιτική του Οργανισμού και την εν γένει προβολή του προς τα έξω.
β) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εξουσιοδοτικές διατάξεις.
γ) Διατυπώνει απόψεις στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την υπογραφή διεθνών ή διακρατικών συμφωνιών που περιλαμβάνουν διατάξεις για την αναγνώριση τίτλων σπουδών.
δ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό του Οργανισμούς διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του, αποφασίζει για θέματα δαπανών και προμηθειών, αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομιές, κληροδοσίες ή δωρεές και κάθε είδους χορηγίες.
ε) Συγκροτεί την επιτροπή για την επιλογή των ειδικών εισηγητών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10.
στ) Καθορίζει τον τύπο των χορηγούμενων από τον Οργανισμό πιστοποιητικών κατά την παρ. 3 του άρθρου 11.
ζ) Αποφαίνεται επί αιτήσεων επανεξέτασης αποφάσεων των Τμημάτων.
η) Έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητώς ανατεθεί σε άλλο όργανο διοίκησης του Οργανισμού.
Η Ολομέλεια συντάσσει, επίσης, ετήσια έκθεση, στην οποία εκθέτει και αξιολογεί το έργο του Οργανισμού. Η έκθεση υποβάλλεται το Μάρτιο κάθε έτους στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
2. Κάθε Τμήμα του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Αποφασίζει για το ομοταγές το μεν Α΄ Τμήμα των πανεπιστημίων, το δε Β΄ Τμήμα των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτόν κάθε Τμήμα τηρεί κατάλογο αντιστοίχως των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, τα οποία κρίνονται ως ομοταγή. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται συνεχώς.
β) Ορίζει τις Ε.Ε. κατά την παρ. 5 του άρθρου 6.
γ) Αποφασίζει για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τις Ε.Ε.
δ) Ορίζει, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Ε.Ε., τα προς εξέταση μαθήματα για την απόκτηση της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» του τίτλου, κατά την παρ. 3 του άρθρου 4.
ε) Εξαιρεί τους πτυχιούχους του άρθρου 12 από την εκεί προβλεπόμενη διαδικασία αναγνώρισης «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» των πτυχίων τους και τους υπάγει στον κανόνα της παρ. 3 του άρθρου 4.
στ) Καταρτίζει τις ειδικές επιτροπές επανεξέτασης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13.
ζ) Παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδος και των ξένων χωρών, τους τίτλους σπουδών που απονέμουν τα ιδρύματα αυτά και για θέματα αναγνώρισης στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης που απονέμονται από τα ελληνικά ιδρύματα.
η) Αποφαίνεται επί αιτήσεων επανεξέτασης μετά από εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Επανεξέτασης.
θ) Εισηγείται στην Ολομέλεια του Δ.Σ. τα θέματα γενικού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος που παραπέμπει, αναφερόμενα στον τομέα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, τον οποίο εκπροσωπεί.
ι) Εισηγείται στους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τον Κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού, κατά το άρθρο 15 παρ. 1.
3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, τα Τμήματα του Δ.Σ. μπορούν να συνεργάζονται και να ζητούν πληροφορίες από αρμόδιες ελληνικές αρχές και αντίστοιχα κέντρα και υπηρεσίες της αλλοδαπής.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής

Η Ε.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Αποφασίζει επί αιτημάτων για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» και της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων σπουδών της αλλοδαπής προς ημεδαπούς τίτλους, σύμφωνα με το άρθρο 4.
β) Επιλαμβάνεται θεμάτων που παραπέμπονται από το οικείο Τμήμα και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ..
γ) Παραπέμπει στο Τμήμα αιτήματα για αναγνώριση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής όταν οι αποφάσεις της Ε.Ε. έχουν ληφθεί κατά πλειοψηφία.
δ) Αποφασίζει για την αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» και «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων και τον τρόπο που αυτή η αντιστοιχία υπολογίζεται επί του συνόλου των μαθημάτων που εξετάσθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους βαθμολογικός ή αξιολογικός χαρακτηρισμός η Ε.Ε. αποφασίζει, κατά συνεκτίμηση των λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος και αν αυτό δεν είναι εφικτό χαρακτηρίζεται ο σχετικός τίτλος ως αδιαβάθμητος.
ε) Εισηγείται προς το Τμήμα τα προς εξέταση μαθήματα κατά το άρθρο 4 παρ. 3. Η εισήγηση γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση τριών ακαδημαϊκών συμβούλων του ίδιου ή συναφούς κλάδου και του αρμόδιου ειδικού εισηγητή.
στ) Καταρτίζει ετησίως πίνακες μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) κατά επιστημονική ειδικότητα ή συγγενείς επιστημονικές ειδικότητες κατά την παρ. 5 του άρθρου 10.
Για τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις των Ε.Ε. ορίζει ο Κανονισμός λειτουργίας του Οργανισμού, που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 1.

Άρθρο 9
Αρμοδιότητες του Προέδρου Δ.Σ.

1. Ο Πρόεδρος έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Δ.Σ., των Τμημάτων του και των Ε.Ε., προεδρεύει σε αυτές, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, υπογράφει τα πρακτικά και κάθε αλληλογραφία ή έγγραφα και μεριμνά για τη διεκπεραίωση όλων των αποφάσεων των συλλογικών αυτών οργάνων, προΐσταται όλων των οργάνων και των υπηρεσιών του Οργανισμού, τον οποίο και εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως.
β) Αποφασίζει ατομικώς, ύστερα από εισήγηση του ειδικού εισηγητή, για την αναγνώριση ως «ισότιμων» ή ως «ισότιμων και αντίστοιχων» τίτλων σπουδών, όταν όμοιοι τίτλοι σπουδών, προερχόμενοι από τα ίδια ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, έχουν ήδη αναγνωρισθεί με αποφάσεις των οργάνων του Οργανισμού. Το αυτό ισχύει και για την απόρριψη αιτήματος αναγνώρισης τίτλου. Εάν ο Πρόεδρος διαφωνήσει με την εισήγηση του ειδικού εισηγητή παραπέμπει τη ν υπόθεση στην αρμόδια Ε.Ε. για θετική ή απορριπτική απόφαση.
γ) Ορίζει από τους υπαλλήλους του Οργανισμού τους γραμματείς του Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων.
2. Μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Α΄ Αντιπρόεδρο για θέματα του τμήματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και στον Β΄ Αντιπρόεδρο για θέματα του τμήματος ανώτατης εκπαίδευσης τεχνολογικής κατεύθυνσης. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Α' Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Α΄ Αντιπροέδρου, ο Β΄ Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος μεταβιβάζει επίσης αρμοδιότητές του στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Οργανισμού για θέματα που έχουν σχέση με τη διοίκηση, την οργάνωση, την οικονομική διαχείριση και την ενημέρωση φορέων και πολιτών.

Άρθρο 10
Ειδικοί Εισηγητές και Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

1. Το έργο του Δ.Σ., των Τμημάτων και των Ε.Ε. υποβοηθείται από τους ειδικούς εισηγητές και τους ακαδημαϊκούς συμβούλους.
2. Έργο των ειδικών εισηγητών, ιδίως, είναι:
α) Η επεξεργασία των στοιχείων του φακέλου του υποψηφίου για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» και της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» του τίτλου και η γραπτή εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού,
β) η συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς συμβούλους,
γ) η συλλογή πληροφοριών και η μελέτη γενικών και ειδικών ζητημάτων σχετικά με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού.
3. Οι ειδικοί εισηγητές συμμετέχουν, χωρίς ψήφο, στα όργανα του Οργανισμού κάθε φορά που συζητείται θέμα για το οποίο έχουν συντάξει εισήγηση. Άμεσος προϊστάμενός τους είναι ο Πρόεδρος ή, μετά από σχετική εξουσιοδότηση, ένας αντιπρόεδρος.
4. Συνιστώνται είκοσι μία θέσεις ειδικών εισηγητών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Προσόντα διορισμού είναι:
α) πτυχίο ή δίπλωμα ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλοδαπής, που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό αντικείμενο,
β) επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της οικείας θέσης που αποδεικνύεται με:
i) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής ή
ii) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή
iii) αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μία τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης,
γ) η άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και τουλάχιστον μιας ακόμη ευρωπαϊκής γλώσσας. Κατά την επιλογή λαμβάνεται πρόνοια ώστε να εκπροσωπούνται κατά το δυνατό περισσότεροι επιστημονικοί κλάδοι. Για την πλήρωση των θέσεων των ειδικών εισηγητών προηγείται δημόσια πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών, ευρείας κυκλοφορίας. Με την προκήρυξη των θέσεων εξειδικεύονται κάθε φορά οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, βασικοί και μεταπτυχιακοί, και προσδιορίζονται η δεύτερη ευρωπαϊκή γλώσσα, το επίπεδο της γλωσσομάθειας της τελευταίας, η απαιτούμενη εμπειρία, η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και για όλες ή μέρος των θέσεων να απαιτούνται επιλεκτικά ορισμένα μόνο από τα προσόντα ί, ii και iii της περιπτώσεως β'. Η επιλογή των ειδικών εισηγητών γίνεται με βάση τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων, από πενταμελή επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Οργανισμού και τέσσερα μέλη του Δ.Σ. που ορίζονται από την Ολομέλεια του.
5. Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι είναι μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. και ορίζονται από τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο, κατά περίπτωση, από σχετικούς πίνακες, που καταρτίζουν ετησίως κατά επιστημονική ειδικότητα ή συγγενείς επιστημονικές ειδικότητες, οι Ε.Ε., με βάση τους πίνακες διδακτικού προσωπικού όλων των τμημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι καλούνται να μελετήσουν και εισηγηθούν σχετικά με ειδικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας του Δ.Σ. του Οργανισμού, καθορίζονται η αποζημίωση των ακαδημαϊκών συμβούλων, καθώς επίσης και οι αποδοχές των ειδικών εισηγητών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 11
Διαδικασία για αναγνώριση τίτλων σπουδών

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για αναγνώριση τίτλου σπουδών είτε μόνο για «ισοτιμία» είτε για «ισοτιμία και αντιστοιχία». Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο και συνοδεύεται από τα στοιχεία που καθορίζονται από τον Οργανισμό. Το έντυπο της αιτήσεως, ο τύπος του οποίου καθορίζεται από τον Οργανισμό, αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των πραγματικών γεγονότων που αναφέρονται σε αυτήν. Τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού μπορούν να ζητούν πρόσθετα στοιχεία και να καλούν τον ενδιαφερόμενο για συμπληρωματικές επεξηγήσεις.
2. α) Ο Πρόεδρος αναθέτει το φάκελο του ενδιαφερομένου σε ειδικό εισηγητή, ο οποίος, μετά τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, συντάσσει εισήγηση. Στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει προηγούμενο αναγνωρίσεως ή μη όμοιων τίτλων, ο φάκελος εισάγεται στον Πρόεδρο, αρμόδιο να εκδώσει τη σχετική απόφαση. Αν ο Πρόεδρος διαφωνεί με την εισήγηση του ειδικού εισηγητή, το θέμα εισάγεται για απόφαση στην αρμόδια Ε.Ε. Όταν δεν υπάρχει προηγούμενο αναγνωρίσεως ή μη ισοτιμίας όμοιων τίτλων, αρμόδια να αποφασίσει, θετικά ή αρνητικά, είναι η Ε.Ε. Εάν στην Ε.Ε. δεν υπάρξει ομοφωνία, το θέμα παραπέμπεται στο αρμόδιο Τμήμα.
β) Όταν ζητείται αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» και αν ακόμη υπάρχει προηγούμενη αναγνώριση απλής ισοτιμίας του συγκεκριμένου τίτλου, απαιτείται επιπλέον και εισήγηση ακαδημαϊκού συμβούλου σχετικά με την ανάγκη συμπληρωματικής εξέτασης σε συγκεκριμένα μαθήματα. «Ισοτιμία και αντιστοιχία» μπορεί να αναγνωρισθεί με ή χωρίς πρόσθετα μαθήματα.
γ) Οι αποφάσεις επί περιπτώσεων ομοίων τίτλων που εκδίδονται από τις Ε.Ε., τα Τμήματα ή τον Πρόεδρο αποστέλλονται στο Δ.Σ. για ενημέρωση και στη συνέχεια για δημοσιοποίηση κατά το τμήμα μόνον που αφορά τις προϋποθέσεις «ισοτιμίας» και «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών.
3. Ο τύπος των χορηγούμενων πιστοποιητικών καθορίζεται από το Δ.Σ. Το πιστοποιητικό αναγνώρισης αναγράφει σαφώς και σε εμφανή θέση το χαρακτηρισμό του τίτλου ως «ισοτίμου» ή «ισοτίμου και αντιστοίχου» και το είδος του τίτλου. Επιπλέον μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για το περιεχόμενο, τη διάρκεια σπουδών και άλλα στοιχεία του τίτλου. Στον Οργανισμό τηρείται μητρώο όλων των χορηγούμενων πιστοποιητικών αναγνωρίσεως και των σχετικών απορριπτικών αποφάσεων.
4. Οι αποφάσεις και τα σχετικά πιστοποιητικά πρέπει να εκδίδονται για τις περιπτώσεις αναγνώρισης «ισοτιμίας» μέσα σε εξήντα ημέρες και για τις περιπτώσεις «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» μέσα σε ενενήντα ημέρες από τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση απόκλισης από τις ως άνω προθεσμίες λόγω έλλειψης στοιχείων εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Οργανισμού.
5. Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται παράβολο στον Οργανισμό που καθορίζεται κατά το άρθρο 18.

Άρθρο 12
Αναγνώριση πτυχίων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και άλλων επιστημών εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Η αναγνώριση της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» των πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από ομοταγή πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργείται ύστερα από εξετάσεις στα μαθήματα που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν. 3027/2002. Εξαιρέσεις από τη διαδικασία αυτή και υπαγωγή στον κανόνα της παρ. 3 του άρθρου 4 πραγματοποιούνται με ειδικά αιτιολογημένες αποφάσεις του οικείου τμήματος του Δ.Σ., εφόσον πρόκειται για πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διεθνούς κύρους με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια. Οι σχετικές αποφάσεις του Τμήματος δημοσιοποιούνται.
Επίσης εξαιρούνται από τη διαδικασία της αναγνώρισης οι τίτλοι σπουδών ομοταγών πανεπιστημίων, που ελήφθησαν από χώρες του εξωτερικού μετά την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια εφαρμόζονται ως προς τους τίτλους αυτούς οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
2. Οι εξετάσεις διεξάγονται με σύστημα που να διασφαλίζει απολύτως το αδιάβλητο. Οι εξετάσεις μπορεί να γίνονται και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ή τεχνολογικά ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλα ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα ή άλλους δημόσιους φορείς ή αναγνωρισμένους επιστήμονες ή ερευνητές, το σύστημα, η διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με τις εξετάσεις αυτές. Με την απόφαση αυτή δύνανται να περιορίζονται τα εξεταζόμενα μαθήματα. Με όμοια απόφαση μπορεί το σύστημα εξετάσεων της προηγούμενης παραγράφου να επεκτείνεται και σε άλλες Σχολές και Τμήματα και να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης Σχολής ή Τμήματος.

Άρθρο 13
Επανεξέταση αιτημάτων αναγνώρισης

1. Ο ενδιαφερόμενος, του οποίου απορρίπτεται αίτημα αναγνωρίσεως τίτλου σπουδών, δικαιούται να υποβάλει στο οικείο Τμήμα του Δ.Σ. εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματος του, αίτηση για επανεξέταση του θέματος, παραθέτοντας τους λόγους της επανεξέτασης και προσκομίζοντας νέα στοιχεία.
Αν ο Πρόεδρος ή η Ε.Ε. που είχαν αρχικά εξετάσει το θέμα εξακολουθούν να είναι αρνητικοί, το αίτημα εισάγεται σε Ειδική Επιτροπή Επανεξέτασης, η οποία συγκροτείται από το αρμόδιο τμήμα και απαρτίζεται από το μέλος του Δ.Σ. που ανήκει στον αντίστοιχο ή συγγενή κλάδο προς αυτόν στον οποίο ανήκει ο κρινόμενος τίτλος σπουδών, έναν ακαδημαϊκό σύμβουλο της αυτής ή συγγενούς ειδικότητας σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και έναν ειδικό εισηγητή. Η Ειδική Επιτροπή επανεξετάζει το θέμα και εισηγείται στο Τμήμα. Στις ειδικές επιτροπές επανεξέτασης δεν συμμετέχουν πρόσωπα που εξέτασαν αρχικά το συγκεκριμένο θέμα. Το οικείο Τμήμα αποφαίνεται το ταχύτερο και πληροφορεί σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Η Ολομέλεια του Δ.Σ. είναι αρμόδια να επιλαμβάνεται και να αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατό και για αιτήσεις επανεξέτασης κατά των αποφάσεων των Τμημάτων του.
2. Με την υποβολή κάθε αίτησης επανεξέτασης πρέπει να καταβάλλεται στον Οργανισμό παράβολο που καθορίζεται κατά το άρθρο 18.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 14
Παροχή πληροφοριών και διαδικασία

1. Ο Οργανισμός είναι η αρμόδια κρατική αρχή ενημέρωσης για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2. Ο Οργανισμός επίσης παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικά με τα ιδρύματα και τα προγράμματα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, όπως επίσης και για τα ισχύοντα και τις διαδικασίες αναγνώρισης των τίτλων. Στόχος του είναι κυρίως η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, που προτίθενται ή που ήδη πραγματοποιούν σπουδές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής σχετικά με όλες τις προϋποθέσεις, για την αναγνώριση και το επίπεδο του τίτλου που θα τους απονεμηθεί.
3. Η ενημέρωση του κοινού γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων αλλά και με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας, έντυπης και ηλεκτρονικής. Ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να απαντά με πληρότητα, μετά από εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή, στις έγγραφες αιτήσεις πληροφοριών.
4. Οι αποφάσεις του άρθρου 4 παρ. 2 για τα εντατικά τριετή προγράμματα σπουδών, του άρθρου 11 παρ. 2 περίπτωση γ' περί αναγνώρισης ή μη ομοίων τίτλων, του άρθρου 12 παρ. 1 για τα πανεπιστήμια διεθνούς κύρους και ο κατάλογος των ομοταγών πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης του άρθρου 7 παρ. 2 λαμβάνουν δημοσιότητα με κάθε πρόσφορο μέσο.
5. Με την υποβολή κάθε αίτησης παροχής πληροφοριών καταβάλλεται στον Οργανισμό παράβολο που καθορίζεται κατά το άρθρο 18.

Άρθρο 15
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., ορίζεται ο Κανονισμός λειτουργίας του Οργανισμού, με τον οποίο ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του Δ.Σ., καθορίζονται ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης, οι λεπτομέρειες για το σύστημα και τη διαδικασία των εξετάσεων που διενεργεί ο ίδιος ο Οργανισμός σύμφωνα μετά άρθρα 4 και 12, όπως επίσης και κάθε λεπτομέρεια ως προς την εξεταζόμενη ύλη και τα σχετικά με τη διόρθωση των γραπτών και τη βαθμολογία των εξεταζομένων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων και της κατά συνεδρίαση αποζημίωσης των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. και των γραμματέων του Δ.Δ. και των Τμημάτων του.
Εάν ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη του Δ.Σ. ανήκουν σε πανεπιστήμια που εδρεύουν εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής, καταβάλλονται σε αυτούς και έξοδα μετακίνησης κατά τις κείμενες διατάξεις.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αυξάνονται οι θέσεις των ειδικών εισηγητών της παρ. 4 του άρθρου 10, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.
5. Το έργο του Οργανισμού αξιολογείται ανά τριετία από πενταμελή Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, που επιλέγονται από κατάλογο μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π. Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. που προτείνονται από τα ιδρύματα, η οποία συνιστάται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι λοιπές λεπτομέρειες της σύστασης και λειτουργίας της Επιτροπής αυτής, καθώς και η αποζημίωση των μελών της.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται, κατά παρέκκλιση άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄), οι κάθε είδους αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π., των λοιπών υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και όσων άλλων συμμετέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων μαθημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Άρθρο 16
Διάρθρωση Διοικητικών Υπηρεσιών - Παραρτήματα - Νομικό Γραφείο

1. Στον Οργανισμό ιδρύονται τρεις Διευθύνσεις και δύο αυτοτελή Γραφεία ως εξής:
α) Διεύθυνση αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων
β) Διεύθυνση ενημέρωσης και
γ) Διεύθυνση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών
δ) Αυτοτελές Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης του Προέδρου
ε) Αυτοτελές Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης των Αντιπροέδρων.
2. Η Διεύθυνση αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων περιλαμβάνει δύο Τμήματα:
Α) Αναγνώρισης Πανεπιστημιακών Τίτλων με γραφεία:
α) ανθρωπιστικών επιστημών και καλών τεχνών,
β) θετικών επιστημών,
γ) επιστημών υγείας και φυσικής αγωγής,
δ) νομικών, οικονομικών και κοινωνικών επιστημών και
ε) γεωτεχνικών επιστημών και επιστημών μηχανικών.
Β) Αναγνώρισης Τίτλων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με γραφεία:
α) τεχνολογικών επιστημών μηχανικών,
β) τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων,
γ) τεχνολογικών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας και
δ) τεχνολογικών επιστημών διοίκησης και οικονομίας.
Η Διεύθυνση ενημέρωσης περιλαμβάνει δύο Τμήματα:
α) ενημέρωσης για ιδρύματα, προγράμματα σπουδών και τίτλους αλλοδαπής και
β) ενημέρωσης για ιδρύματα, προγράμματα σπουδών και τίτλους ημεδαπής.
Η Διεύθυνση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών περιλαμβάνει τέσσερα Τμήματα:
α) προσωπικού,
β) διοικητικής μέριμνας,
γ) προϋπολογισμού και
δ) προμηθειών και δαπανών.
3. Για τη διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων αιτήσεων αναγνώρισης και την ενημέρωση του κοινού ιδρύεται παράρτημα του Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Δ.Σ., είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουργία Παραρτημάτων του Οργανισμού και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες και οργάνωση των Παραρτημάτων ορίζονται με τον κατά το άρθρο 15 παρ. 1 Κανονισμό λειτουργίας.
4. Στον Οργανισμό συνιστάται αυτοτελές Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οργανικές θέσεις των παρέδρων του οποίου αυξάνονται κατά δύο. Το Δικαστικό Γραφείο του Οργανισμού έχει τις αρμοδιότητες και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν. 3086/2002 ΦΕΚ 324 Α΄). Οι δικηγόροι που μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος παρείχαν υπηρεσίες στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) εξακολουθούν να απασχολούνται στον Οργανισμό με την ίδια έννομη σχέση, υπαγόμενοι πλέον στην εποπτεία του Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Με απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. του Οργανισμού μπορεί να ανατίθεται σε δικηγόρους ο χειρισμός συγκεκριμένων δικαστικών υποθέσεων του Οργανισμού.

Άρθρο 17
Προσωπικό - Θέσεις – Προσόντα

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του Οργανισμού, ορίζονται οι κατηγορίες θέσεων, οι κλάδοι και τα τυχόν πρόσθετα ή ειδικά προσόντα διορισμού, κατά κλάδο ή θέση, του μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού, οι οργανικές θέσεις του οποίου δεν δύνανται να υπερβούν τις τριάντα.
2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι και υπηρεσιακό συμβούλιο των υπαλλήλων του Οργανισμού.
3. Σε θέσεις διοικητικού προσωπικού του Οργανισμού δύνανται να αποσπώνται έως είκοσι πέντε υπάλληλοι του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού.

Άρθρο 18
Πόροι του Οργανισμού

Πόροι του Οργανισμού είναι:
α) Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές εν ζωή και αιτία θανάτου, καθώς και κάθε φύσεως παροχές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) Πρόσοδοι από τη διαχείριση της περιουσίας του.
γ) Έσοδα από παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το παράβολο συνοδεύει, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, την αίτηση που κατατίθεται από κάθε ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του Οργανισμού για:
αα) Την αναγνώριση «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλου σπουδών. Αν για την αναγνώριση πτυχίου απαιτείται και η συνεκτίμηση μεταπτυχιακού διπλώματος, καταβάλλεται ξεχωριστό παράβολο για κάθε τίτλο σπουδών.
ββ) Την επανεξέταση αιτήματος αναγνώρισης τίτλου σπουδών.
γγ) Τον καθορισμό της αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» ή «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή το χαρακτηρισμό των τίτλων ως αδιαβάθμητων.
δδ) Τη συμμετοχή σε εξετάσεις του Οργανισμού.
εε) Τη χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
στστ) Τη χορήγηση ακριβών αντιγράφων εγγράφων που έχει εκδώσει ο Οργανισμός ή που φυλάσσονται στο αρχείο του.
ζζ) Την παροχή κάθε είδους πληροφοριών και βεβαιώσεων.
δ) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ε) Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
στ) Χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.
ζ) Έσοδα από άλλες πηγές.
Οι πόροι των παραπάνω περιπτώσεων κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό και μπορεί να διατίθενται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις λειτουργικές .και στεγαστικές ανάγκες του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Άρθρο 19
Κατάργηση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και του Ι.Τ.Ε.
Μεταβατικές διατάξεις

1. Καταργείται το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (Ν. 741/1977) και η δημόσια υπηρεσία με τίτλο Ι.Τ.Ε. (Ν. 1404/1983), οι δε αρμοδιότητες τους περιέρχονται στον Οργανισμό.
2. Το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 3027/2002, με το οποίο προεβλέπετο ιδία αρμοδιότητα των οικείων Τρημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων για την αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων Καλών Τεχνών και Μουσικής, καταργείται και η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Οργανισμό και διέπεται από το νόμο αυτόν. Ειδικά για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή των πανεπιστημιακών Τμημάτων μουσικών σπουδών, που ιδρύθηκε με την υπουργική απόφαση Φ6/26748/Β3/2003, θα λειτουργήσει, κατ' απόκλιση των διατάξεων του νόμου αυτού, ως εισηγητική επιτροπή προς το οικείο Τμήμα του Δ.Σ. του νέου Οργανισμού για την αναγνώριση πτυχίων της αρμοδιότητας της.
3. Ο Οργανισμός αυτοδικαίως υποκαθιστά το ΔΙ.Κ.Α.Τ.ΣΑ, το Ι.Τ.Ε., καθώς και τα πανεπιστήμια σχετικά με την αναγνώριση τίτλων.
Ο Οργανισμός καθίσταται καθολικός διάδοχος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ν. 741/1977) και της δημόσιας υπηρεσίας με τίτλο Ι.Τ.Ε. (ν. 1404/1983). Η κινητή περιουσία και τα αρχεία του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και του Ι.Τ.Ε. περιέρχονται κατά κυριότητα στον Οργανισμό.
4. Εκκρεμείς υποθέσεις και δίκες των ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και Ι.Τ.Ε. συνεχίζονται από τον Οργανισμό χωρίς διακοπή της δίκης.
5. Οι θέσεις του Δ.Σ. στις οποίες διορίζονται Καθηγητές T.E.I, σύμφωνα με το άρθρο 6 καταλαμβάνονται αυτοδικαίως για την πρώτη τριετία εφαρμογής του νόμου από τους υπηρετούντες Συμβούλους του Ι.Τ.Ε.
6. Μέχρι την πλήρωση των είκοσι ενός θέσεων ειδικών Εισηγητών του άρθρου 10 παρ. 4, καθήκοντα ειδικού εισηγητή μπορεί να ανατίθενται προσωρινώς με απόσπαση σε ανάλογων προσόντων υπαλλήλους του Δημοσίου και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε μέλη Δ.Ε.Π. παραλλήλως με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους, σε ήδη υπηρετούντες Εισηγητές του Ι.Τ.Ε. και σε πρόσωπα που είχαν ήδη προταθεί ως ειδικοί Εισηγητές του καταργούμενου ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για το έτος 2004.
7. Οι μόνιμοι υπάλληλοι, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούν στο ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., εντάσσονται προσωρινά, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Υπουργείου. Στη συνέχεια, εντός ενός έτους, με απόφαση του ίδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είτε εντάσσονται οριστικά σε αντίστοιχες κενές θέσεις της Κ.Υ. του Υπουργείου είτε μετατάσσονται σε αντίστοιχες κενές θέσεις στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου. Σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνεκτιμώνται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο προεχόντως λαμβάνει υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες. Εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, μεταφέρονται οι θέσεις που κατείχαν στο ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και προστίθενται ως προσωποπαγείς στις υπηρεσίες που εντάσσονται.
Οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος στο ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ι.Τ.Ε. σε θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την ίδια σχέση εργασίας και σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την απόφαση μεταφοράς. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου παραμένουν μέχρι τη λήξη του συμφωνηθέντος χρόνου ισχυρές και οι υπηρεσίες των εργαζομένων παρέχονται στον Οργανισμό.
Οι θέσεις που είχαν συσταθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Ι.Τ.Ε. (περ. IΙΙ παρ. 1 άρθρο 23 του Ν. 1404/1983) και εξακολουθούν να είναι κενές καταργούνται.

Άρθρο 20
Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές

Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 προστίθενται τα εξής:
«Εξαιρούνται οι αθλητές που έχουν κατακτήσει τουλάχιστον μία 1η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, για τους οποίους ορίζεται ηλικία δεκαεπτά έως και τριάντα πέντε (17-35) ετών.»

Άρθρο 21
Θέματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Δεν επιτρέπεται η επιβολή οποιασδήποτε μορφής σωματικής τιμωρίας σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρεκκλίνουν από την προσήκουσα διαγωγή.
2. α) Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται στα δυσπρόσιτα σχολεία του Ν. 1143/1981 υπηρετούν σε αυτά επί μία τουλάχιστον συνεχή διετία αποκλειόμενης απολύτως και για οποιονδήποτε λόγο της αποσπάσεως, μεταθέσεως ή μετατάξεώς τους από τα σχολεία αυτά κατά τη διάρκεια της διετίας.
β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί στα δυσπρόσιτα σχολεία και συμπληρώνουν στις 31.8.2005 δύο (2) συνεχή χρόνια παραμονής σε αυτά έχουν δικαίωμα μετάθεσης και απόσπασης για τη σχολική χρονιά 2005-2006 και εφεξής.
3. Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 09 - Οικονομολόγοι και ΠΕ 10 - Κοινωνιολόγοι που έχουν διοριστεί με τις υπ’ αριθμ.
α) 75694/Δ2/22.11.2001 (ΦΕΚ 291/τ.Γ΄/23.11.2001) β) 87099/Δ2/29.8.2002 (ΦΕΚ 194/τ.Γ΄/29.8.2002) γ) 87098/Δ2/29.8.2002 (ΦΕΚ 193/τ.Γ΄/29.8.2002) δ) 92246/Δ2/10.9.2002 (ΦΕΚ 212/τ.Γ΄/16.9.2002) ε) 4376/Δ2/17.1.2003 (ΦΕΚ 25/τ.Γ΄/7.2.2003) υπουργικές αποφάσεις των οποίων οι πράξεις διορισμού έχουν ακυρωθεί, θεωρούνται ότι έχουν καταλάβει κενές οργανικές θέσεις των παραπάνω κλάδων, από τότε που διορίστηκαν.

Άρθρο 22
Σχολικά βιβλία και ανθολογίες

Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή σε εκπαιδευτικά βιβλία, που χρησιμοποιούνται ως βιβλία διδασκαλίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από άλλο αρμόδιο Υπουργείο κατά το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, έργων του λόγου ενός ή περισσότερων συγγραφέων νομίμως δημοσιευμένων, που αποτελούν μικρό τμήμα της συνολικής δημιουργίας του καθενός από αυτούς, όπως και αποσπασμάτων έργων των εικαστικών τεχνών ή άλλου, πάσης φύσεως εικονιστικού ή φωτογραφικού υλικού, εφόσον τελεί σε αναγκαία σχέση με το περιεχόμενο του διδακτικού βοηθήματος. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και επί του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού υλικού, όπως διαδικτυακές εφαρμογές, εκπαιδευτικό λογισμικό, κινηματογραφικές ταινίες, CD-ROM, DVD και επί κάθε άλλου μέσου ηλεκτρονικής ή ψηφιακής ή άλλης καταγραφής που χρησιμοποιείται ως εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσο διδασκαλίας και διανέμεται δωρεάν, στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος. Στα μέσα αυτά επιτρέπεται επιπλέον και η αναπαραγωγή μουσικών αποσπασμάτων και κινηματογραφικού ή ηχητικού ή οπτικοακουστικού υλικού περιορισμένης έκτασης, υπό τις αυτές ως άνω προϋποθέσεις, με πρόσθετη μνεία, πέραν των λοιπών στοιχείων της παραγράφου 3, του ονόματος του παραγωγού του έργου.

Άρθρο 23
Ισχύς

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
User avatar
civilaras
member
member
 
Posts: 55
Joined: Sat Mar 09, 2013 8:03 am
Σχολή: Μεταπτυχιακός
Gender: Male

Re: Νομοθεσία για τα ΑΕΙ

PostAuthor: civilaras » Fri Jan 23, 2015 5:14 am

ΠΔ 160/2008
Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Συμβούλια και Επιτροπές

Άρθρο 5
Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π.

1. Η σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ορίζεται ως εξής:
α) Οι Πρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
β) Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ή ο αντίστοιχος Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ή ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του οικείου Α.Ε.Ι. και σε περίπτωση κωλύματος, ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ή ο αντίστοιχος Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ή μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. της Διοικούσας Επιτροπής, που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στη βαθμίδα του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή και
γ) ένας (1) Πρύτανης ή Πρόεδρος άλλου Α.Ε.Ι. της χώρας, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Χρέη γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου ασκεί ο Γραμματέας του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
3. Σε περίπτωση παραπομπής Πρύτανη ή Προέδρου μετέχει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο στη θέση του Αντιπρύτανη ή Αντιπροέδρου ένας (1) επιπλέον Πρύτανης ή Πρόεδρος, οριζόμενος επίσης με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 6
Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΔΙ.Π., ΕΡ.ΔΙ.Π.

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. λειτουργεί Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΔΙ.Π., ΕΡ.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. και του λοιπού βοηθητικού, ειδικού και έκτακτου διδακτικού − εκπαιδευτικού προσωπικού, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη ή Προέδρου του ιδρύματος και αποτελείται από:
α) έναν (1) Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων του Διοικητικού Εφετείου που έχει την έδρα του στην
περιφέρεια του Α.Ε.Ι., ο οποίος ορίζεται αρμοδίως με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,
β) τον Πρύτανη ή Πρόεδρο και τους Αντιπρυτάνεις ή Αντιπροέδρους,
γ) Τους Κοσμήτορες ή Διευθυντές των Σχολών του Α.Ε.Ι., που αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους και
δ) δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. που κατέχουν τη βαθμίδα του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή, τα οποία κληρώνονται, με τους αναπληρωματικούς τους ίδιας θέσης και βαθμίδας, από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. και με θητεία δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό που ορίζονται.
2. Χρέη γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου ασκεί διοικητικός υπάλληλος του Α.Ε.Ι., που ορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο ή Συμβούλιο.

Άρθρο 7
Πειθαρχικό Συμβούλιο φοιτητών ή σπουδαστών

Η Κοσμητεία ή το Συμβούλιο της Σχολής ή το Δ.Σ ή το Συμβούλιο του Τμήματος, κατά περίπτωση, έχουν αρμοδιότητα να διαπιστώνουν τη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές ή σπουδαστές και υποψήφιους διδάκτορες και να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Πειθαρχικά παραπτώματα, ποινές και κυρώσεις

Άρθρο 22
Γενικές αρχές πειθαρχικού δικαίου

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής, περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα του αυτού προσώπου διωκόμενα πριν από την έκδοση οριστικής απόφασης για κάποιο από αυτά συνεκδικάζονται.
2. Για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα επιβάλλεται μία μόνο πειθαρχική ποινή. Η πειθαρχική ποινή που καταγνώσθηκε για ένα πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται ότι αφορά και κάθε άλλο παράπτωμα που διαπράχθηκε από τον διωκόμενο πριν από την κατάγνωση της ποινής και το οποίο ήταν γνωστό από την πειθαρχική δικογραφία, εκτός εάν έγινε ρητή επιφύλαξη στην πράξη για την κατάγνωση της ποινής. Πειθαρχικό παράπτωμα που διαπράχθηκε πριν από την κατάγνωση της ποινής για άλλο παράπτωμα, αλλά έγινε γνωστό μετά από αυτήν, μπορεί να τιμωρηθεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής, εάν δικαιολογεί ποινή βαρύτερη από αυτήν που επιβλήθηκε.

Άρθρο 23
Πειθαρχικά παραπτώματα

1. Πειθαρχικά παραπτώματα για τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και το λοιπό βοηθητικό και έκτακτο διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., καθώς και για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή σπουδαστές και υποψήφιους διδάκτορες συνιστούν η παραβίαση των κείμενων διατάξεων της νομοθεσίας για τα Α.Ε.Ι., η παραβίαση των αποφάσεων των οργάνων του ιδρύματος και η παραβίαση των κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να μην διαταράσσεται η δημοκρατική λειτουργία και να μην θίγεται το κύρος του Α.Ε.Ι. και των λειτουργών του. Ειδικότερα, πειθαρχικά παραπτώματα συνιστούν ιδίως:
α) Η συνειδητή αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο αντικείμενο της επιστημονικής τους έρευνας και διδασκαλίας.
β) Η παράλειψη δήλωσης οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων αναφορικά με την τελική έκβαση συγκεκριμένης έρευνας στην οποία συμμετέχουν.
γ) Η χρησιμοποίηση χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών του ιδρύματος με τρόπο αντίθετο προς τον προορισμό τους και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία τους ή χωρίς τη νόμιμη άδεια του αρμόδιου
οργάνου του Α.Ε.Ι.
δ) Η επίδειξη συμπεριφοράς που κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3527/2007, Α΄ 26), όπως εκάστοτε ισχύει, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους δημοσίους υπαλλήλους.
2. Πειθαρχικά παραπτώματα για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή σπουδαστές και υποψήφιους διδάκτορες συνιστούν ιδίως:
α) Η χρήση μέσων ή μεθόδων που παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων.
β) Η εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του Ιδρύματος.
γ) Η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος και των υπηρεσιών του.

Άρθρο 24
Πειθαρχικές ποινές

1. Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. μπορούν να του επιβληθούν, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, οι ακόλουθες ποινές: α) έγγραφη επίπληξη, β) πρόστιμο όχι κατώτερο του ενός δεκάτου ούτε ανώτερο ολοκλήρου του μηνιαίου μισθού, γ) προσωρινή απόλυση ενός μηνός μέχρις ενός έτους, δ) οριστική απόλυση. Οι τιμωρούμενοι με την ποινή της προσωρινής απόλυσης λαμβάνουν το ήμισυ των τακτικών αποδοχών τους. Οι πειθαρχικές ποινές της προσωρινής ή οριστικής απόλυσης επιβάλλονται σε ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών υπό τις οποίες διαπράττονται και του διαπιστωμένου βαθμού υπαιτιότητας του διωκομένου.
2. Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και του λοιπού βοηθητικού και έκτακτου διδακτικού-εκπαιδευτικού προσωπικού μπορούν να του επιβληθούν οι ακόλουθες ποινές: α) έγγραφη επίπληξη, β) πρόστιμο όχι κατώτερο του ενός δεκάτου ούτε ανώτερο ολοκλήρου του μηνιαίου μισθού, γ) η προσωρινή απόλυση ενός μηνός μέχρις ενός έτους, δ) η οριστική απόλυση. Οι τιμωρούμενοι με την ποινή της προσωρινής απόλυσης λαμβάνουν το ήμισυ των τακτικών αποδοχών τους. Η πειθαρχική ποινή της οριστικής απόλυσης επιβάλλεται σε ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών υπό τις οποίες διαπράττονται και του διαπιστωμένου βαθμού υπαιτιότητας του διωκομένου. Για τους απασχολούμενους με σύμβαση, η ποινή της απόλυσης συνεπάγεται αυτοδικαίως την καταγγελία της σύμβασής τους.
3. Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή σπουδαστές και υποψήφιους διδάκτορες επιβάλλονται με ευθύνη των Α.Ε.Ι., ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς λειτουργίας τους και προσιδιάζουν στη φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα (έγγραφη επίπληξη, απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος, αναστολή της φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας κ.λπ.)

Άρθρο 25
Πειθαρχικά όργανα

1. Για τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. οι πειθαρχικές ποινές της επίπληξης και του προστίμου επιβάλλονται μετά προηγούμενη απολογία από τον Πρύτανη ή Πρόεδρο. Οι πειθαρχικές ποινές της προσωρινής και της οριστικής απόλυσης επιβάλλονται από το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση μη επιβολής από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ποινής της προσωρινής ή της οριστικής απόλυσης δύναται αυτό να επιβάλει επίπληξη ή πρόστιμο.
2. Για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και για το λοιπό βοηθητικό και έκτακτο διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό πειθαρχικώς προϊστάμενοι είναι με ιεραρχική σειρά ανώτερου προς κατώτερο:
α) Ο Πρύτανης ή Πρόεδρος και οι Αντιπρυτάνεις ή Αντιπρόεδροι του Α.Ε.Ι. για όλα τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και το λοιπό βοηθητικό και έκτακτο διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι.
β) ο Κοσμήτορας ή Διευθυντής της Σχολής για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και για το λοιπό βοηθητικό και έκτακτο διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής και ο Διευθυντής του Παραρτήματος του Τ.Ε.Ι. για όλα τα μέλη που υπηρετούν στο Παράρτημα,
γ) ο Πρόεδρος ή Προϊστάμενος του Τμήματος για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και για το λοιπό βοηθητικό και έκτακτο διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος και
δ) Ο Διευθυντής Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. για τα μέλη Ε.ΔΙ.Π..
Συλλογικό πειθαρχικό όργανο είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και του λοιπού βοηθητικού και έκτακτου διδακτικού-εκπαιδευτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι..
Όλοι οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι μπορούν να επιβάλουν την ποινή της επίπληξης. Την ποινή της περικοπής των μηνιαίων αποδοχών μπορούν να επιβάλουν οι εξής με τις ακόλουθες διακρίσεις: α) ο Πρύτανης ή Πρόεδρος έως και τις αποδοχές ενός μήνα, β) ο Αντιπρύτανης ή Αντιπρόεδρος έως και τα τρία τέταρτα των μηνιαίων αποδοχών, γ) ο Κοσμήτορας ή Διευθυντής Σχολής ή Παραρτήματος έως και το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών και δ) ο Πρόεδρος ή Προϊστάμενος Τμήματος έως και το ένα τέταρτο των μηνιαίων αποδοχών. Οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι επιλαμβάνονται αυτεπαγγέλτως και εφόσον δεν έχει επιληφθεί ανώτερος ιεραρχικά πειθαρχικώς προϊστάμενος. Οι πειθαρχικές ποινές της προσωρινής και της οριστικής απόλυσης επιβάλλονται από το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αντί της ποινής της προσωρινής ή οριστικής απόλυσης, μπορεί να επιβάλει την ποινή της επίπληξης ή του προστίμου.
3. Η πειθαρχική ποινή της επίπληξης επιβάλλεται μετά προηγούμενη απολογία από τον Πρόεδρο ή Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος ή το Διευθυντή Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.. Κάθε άλλη προβλεπόμενη από το νόμο ποινή επιβάλλεται από το πειθαρχικό συμβούλιο.

Άρθρο 26
Πειθαρχική διαδικασία

1. Για τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. η πειθαρχική δίωξη ασκείται είτε από τον Πρύτανη ή Πρόεδρο ή τον ασκούντα καθήκοντα Πρύτανη ή Προέδρου ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους στο Ίδρυμα στο οποίο ανήκει ο παραπεμπόμενος, είτε από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του Πρύτανη ή Προέδρου ή του ασκούντος καθήκοντα Πρύτανη ή Προέδρου ή των νομίμων αναπληρωτών τους. Αφού ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά γνώμη της Συγκλήτου ή Συνέλευσης ή του οργάνου που ασκεί αρμοδιότητες Συγκλήτου ή Συνέλευσης, μπορεί να αποφασίσει ότι ο παραπεμπόμενος οφείλει να απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης. Η απόφαση σχετικά με την αποχή από τα καθήκοντα κοινοποιείται στον παραπεμπόμενο μέσω του Πρύτανη ή Προέδρου ή του ασκούντος καθήκοντα Πρύτανη ή Προέδρου ή των νομίμων αναπληρωτών τους. Μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση των καθηκόντων του, εάν καταδικάστηκε σε στερητική της ελευθερίας ποινή από πρωτόδικο δικαστήριο για πράξη σε βαθμό κακουργήματος ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση ή για έγκλημα σχετικά με το νόμισμα ή την υπηρεσία ή κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή είναι προσωρινά κρατούμενο για οποιοδήποτε έγκλημα και για όσο χρόνο κρατείται. Η αποχή από την άσκηση των καθηκόντων παύει στην περίπτωση αυτή με την έκδοση της αθωωτικής απόφασης ή του βουλεύματος που αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει αφορμή για κατηγορία. Η πειθαρχική δίωξη δεν αναστέλλεται από την ποινική, εκτός εάν το οικείο συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.
2. Για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και το λοιπό βοηθητικό και έκτακτο διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό η πειθαρχική δίωξη αρχίζει με την κλήση σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο. Αφού ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ο Πρύτανης ή Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει ότι ο παραπεμπόμενος οφείλει να απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης. Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και του λοιπού βοηθητικού και έκτακτου διδακτικού-εκπαιδευτικού προσωπικού απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση των καθηκόντων του, εάν καταδικάστηκε σε στερητική της ελευθερίας ποινή από πρωτόδικο δικαστήριο για πράξη σε βαθμό κακουργήματος ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση ή για έγκλημα σχετικά με το νόμισμα ή την υπηρεσία ή κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή είναι προσωρινά κρατούμενο για οποιοδήποτε έγκλημα και για όσο χρόνο κρατείται. Η αποχή από την άσκηση των καθηκόντων παύει στην περίπτωση αυτή με την έκδοση της αθωωτικής απόφασης ή του βουλεύματος που αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει αφορμή για κατηγορία. Η πειθαρχική δίωξη δεν αναστέλλεται από την ποινική, εκτός εάν το οικείο συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.
3. Για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή σπουδαστές και υποψήφιους διδάκτορες η πειθαρχική δίωξη ασκείται από τον Πρόεδρο ή Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος ή το Διευθυντή Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.. Η πειθαρχική δίωξη δεν αναστέλλεται από την ποινική, εκτός εάν το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Κατά τα λοιπά για τα ουσιαστικά και πειθαρχικά θέματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών και υποψηφίων διδακτόρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. των Α.Ε.Ι., στο βαθμό που προσιδιάζουν στη φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα.

Άρθρο 27
Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων

Τα πειθαρχικά παραπτώματα του Κανονισμού αυτού παραγράφονται μετά πενταετία από την τέλεσή τους, εκτός εάν αποτελούν και αξιόποινες πράξεις, οπότε δεν παραγράφονται πριν από τη συμπλήρωση της παραγραφής που ισχύει για αυτές. Η παραγραφή αναστέλλεται, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων περί αναστολής της παραγραφής αξιοποίνων πράξεων. Παραπτώματα που διαπράχθηκαν πριν από το διορισμό στο Α.Ε.Ι. τιμωρούνται πειθαρχικώς εάν δικαιολογούν την οριστική απόλυση, εκτός εάν εκδικάστηκαν κατά τη διάρκεια προγενέστερης υπηρεσίας στο Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

Άρθρο 28
Εφαρμοστέο και μεταβατικό δίκαιο

1. Για τα ουσιαστικά και διαδικαστικά πειθαρχικά θέματα των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και του λοιπού βοηθητικού και έκτακτου διδακτικού-εκπαιδευτικού προσωπικού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
2. Στα Τ.Ε.Ι., στα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού εφαρμόζονταν δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 9 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260) οι πειθαρχικές διατάξεις του «Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου» (υπ’ αριθμ. 23267/Ε5/4.3.2005, Β΄ 316 υπουργική απόφαση), τα Πειθαρχικά Συμβούλια που προβλέπει ο παρών Κανονισμός συγκροτούνται και οι εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις μεταβιβάζονται σε αυτά μετά τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων μελών των πειθαρχικών συμβουλίων που συγκροτήθηκαν βάσει των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
User avatar
civilaras
member
member
 
Posts: 55
Joined: Sat Mar 09, 2013 8:03 am
Σχολή: Μεταπτυχιακός
Gender: Male

Previous

Return to Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών & Οδηγός Επαγγέλματος

Who is online

Registered users: Aggel01, Bing [Bot], Google [Bot], marklife, spark2001, SpikyLegend